Medlemskap och produkter

Investtech erbjuder unika grafanalyser som bland annat trender, kursformationer, stöd- och motståndsnivåer och RSI. Dessutom ges en skriftlig tolkning av varje graf som avslutas med en konkret rekommendation. Som abonnent får du också tillgång till vår rekommenderade modellportfölj, samt en TOP50-lista som innehåller de mest intressanta aktierna baserade på Investtechs analyssystem.

Mer utförlig information om våra produkter och abonnemang finner du här:

Investor-abonnemang
  Daglig uppdatering - av följande:

 
Utvidgade grafer - Kursgrafer med trendkanaler, kursformationer, stöd- och motståndsnivåer, RSI, volym med mera. Graferna täcker ett tidsintervall på 18 månader och är ett gott underlag vid investeringar med en horisont på 1 till 6 månader.

  Kommentarer - Beskrivning av de utvidgade graferna, med tolkning av de tekniska analyserna och konkreta råd om man bör köpa, sälja eller avvakta. Kommentarerna och värderingarna skrivs automatiskt av Investtechs datasystem.

  Statustabeller - Beskriver bolagens volatilitet, likviditet, kursändring och volymbalans de senaste 1, 5, 22 och 66 dagarna. Här visas också status för handelsstrategier baserade på trend, glidande snitt samt kortsiktig och långsiktig stöd och motstånd.

Glidande snitt - För de senaste 30 och 100 dagarna. Glidande snitt används för att upptäcka trender och trendförändringar.

  Rekommendationer - Med en fullständig analys och konkreta råd för bolag som har givit köp- eller säljsignaler.

  Dagens case - Dagens starkaste köp- och säljsignal, baserad på Investtechs automatiska datasystem.

  Top 50 - Är en dagligen uppdaterad lista med de 50 bästa köpkandidaterna baserad på Investtechs tekniska analyssystem.

Långsiktiga grafer - Innehåller samma information som utvidgade grafer och täcker ett tidsintervall på upp till ca. 6 år.

  Min portfölj - Lättillgänglig tillgång till analyser av egen portfölj och aktier som du är speciellt intresserad av.


Prisinformation
 
Trader-abonnemang
  Investor-abonnemang - Inkluderat.

 
Kortsiktiga grafer - Innehåller samma information som utvidgade grafer och täcker ett tidsintervall på upp till ca. 5 månader.

  Trendsignaler - Trendsignaler ger översikt över aktier som nyligen har kommit in i en stigande/fallande trend på kort, medellång eller lång sikt.

Candle sticks - Visar kortsiktiga detaljer som öppning, högsta, lägsta och slutkurs för den senaste månaden.

  Statistik - Sorterar bolag efter volatilitet, likviditet, kursvinnare/-förlorare och lägsta/högsta RSI.

  Pivotpunkter - Listor över nyligen identifierade topp- och bottenpunkter i kursgrafen och i RSI-grafen. Aktier med nya bottenpunkter kan vara aktuella köpkandidater. .


Prisinformation
 
Professional-abonnemang
  Trader-abonnemang - Inkluderat.

 
  Signaler - En översikt av de aktier som senast har utlöst köp- eller säljsignaler. Det ges också en översikt av de senaste signalerna av vissa bestämda typer, till exempel köpsignaler från omvänd-huvud-och-skuldra-formationer och rektangelformationer.

  Hausse-index - För analys av totalmarknaden och bredden i uppgångs- och nedgångsperioder.

Totalanalys - Anger en totalvärdering baserad på teknisk analys på kort, medellång och lång sikt, samt insiderhandelsanalys där detta är tillgängligt.

Förvarning - Beskriver vilka kursnivåer som kommer att utlösa framtida köp- eller säljsignaler, så att man på förhand kan ta ställning till vad man skall göra om kursnivåerna bryts.

  Aktieval - En rad olika rapporter som ger en översikt av aktier med bestämda kombinationer av likviditet, volatilitet och tekniska kriterier. Dessa rapporter gör det enklare att hitta goda köp- och säljkandidater.

  Grafvisning - Visning av aktielistor och analysrapporter med grafer för samtliga bolag. Grafvisning kan användas på många av dagens tabeller, exempelvis Top50, Signaler, Trender, Aktieval och Min Portfölj. På så vis kan du betydligt fortare gå igenom och värdera de aktuella bolagen grafiskt.

  Handelsmöjligheter - Visar kombinationer av tekniska tillstånd som starkt indikerar stora kursrörelser. Investtech hittar rekommenderad köpnivå, kursmål (target) och stop loss.


  Ingen reklam - All reklam har tagits bort från sidorna, så att du lättare kan koncentrera dig på aktieanalyserna.

Pris inkl moms (€)
Investor2769199
Trader59155429
Professional1593791119


       


 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu