Köp före december – Årstidsvariationer på Stockholmsbörsen och i Norden

Av forskningschef Geir Linløkken (13 oktober 2015)

Från mitten av oktober till slutet av maj har Stockholmsbörsen i genomsnitt stigit 11,4 procent. Det visar statistik som Investtech har beräknat baserat på 28 års data. De andra nordiska börserna visar liknande resultat.

Statistiska resultat

Investtech har beräknat genomsnittlig kursutveckling över året för de skandinaviska börserna. Resultaten visas i graferna nedan. Graferna till vänster är för hela perioden vi har historik på, medan graferna till höger är för de sista tio åren. De skuggade områdena motsvarar månatlig standardavvikelse och är ett mått på osäkerhet.

Figur 1. Sverige. Genomsnittlig årlig avkastning på Stockholmsbörsen 1987-2015 och 2005-2015.

Figur 2. Norge. Genomsnittlig årlig avkastning på Oslobörsen 1983-2015 och 2005-2015.

Figur 3. Danmark. Genomsnittlig årlig avkastning på Köpenhamnsbörsen 1998-2015 och 2005-2015.

Analys

Historiskt ser vi att börserna i både Norge, Sverige och Danmark har bottnat på hösten. Genomsnittligt har börserna haft en i stort sett neutral utveckling i oktober och november, medan de haft en krafting uppgång i december.

Den tidigare mycket omtalade januarieffekten ser ut att ha förskjutits och istället blivit en decembereffekt. Fortsatt har börserna visat en mycket positiv utveckling på vintern och våren.

Risker

Från figur 1 till 3 ser vi att standardavvikelsen, visualiserat med det grå området, är stor. Detta beror på stora variationer från år till år, oktober och november är inget undantag. I genomsnitt är däremot dessa månader relativt neutrala. December är dock månaden med minst variationer.

Figur 4. Avkastning i november och december på Stockholmsbörsen från 1987 till 2015.

Figur 4 visar november- och decemberavkastning för åren 1987-2015 på Stockholmsbörsen. Här är det bara två år med nedgång i december på mer än tre procent. Samtidigt som det är hela tio år med uppgång över tre procent. I genomsnitt har det varit en uppgång på 1,9 procent och december har slutat positivt nio av de senaste tio åren. För Stockholmsbörsen har också november varit en mycket positiv period, med en genomsnittlig uppgång på 2,1 procent sedan 1987.

Figur 5. Avkastning i november och december på Oslobörsen från 1983 till 2015.

Figur 5 visar november- och decemberavkastning för åren 1983-2015 på Oslobörsen. Vi ser att det bara är tre år med nedgång i december på mer än tre procent. Samtidigt är det hela 15 år med uppgång över tre procent. I genomsnitt har det varit en uppgång på 2,8 procent och december har slutat positivt nio av de sista tio åren.

Figur 6. Avkastning i november och december på Köpenhamnsbörsen från 1998 till 2015.

Figur 6 visar november- och decemberavkastning för åren 1998-2015 på Köpenhamnsbörsen. Här är det två år med nedgång i december på mer än tre procent, medan det är fem år med upgång över tre procent. I genomsnitt har det varit uppgång på 1,7 procent och december har slutat positivt sju av de senaste tio åren.

Rekommendation

Oktober och november har statistiskt varit bra månader för att köpa in sig på börsen.

Om de nordiska börserna kommer följa samma möster som ett genomstnittsår, är det alltså fördelaktigt att köpa aktier de kommande veckorna.

Om man har stått utanför marknaden eller varit underviktad den sista tiden, anses det nu vara en gynnsam tidpunkt att köpa. Det kommer att bli stora svängningar framöver, men statistiskt sett skall dessa vara mer uppåt än nedåt.

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

Månadsstatistik

Månad Ändring Std*
Januari 1,9 %      6,5
Februari  3,0 %  6,2
Mars  0,4 % 4,7
April 2,3 % 5,7
Maj 0,8 % 5,1
Juni -0,5 % 5,3
Juli 2,2 % 5,2
Augusti -2,0 % 5,6
September -1,8 % 7,8
Oktober 0,7 % 8,2
November 2,1 % 9,0
December 1,9 % 5,4

Tabellen visar genomsnittlig kursutveckling för Stockholmsbörsen baserat på data från 1987 till 2015.

Std* anger standardavvikelsen, som är ett mått på variationer i det statistiska underlaget.

Stockholmsbörsen per år

År Start Slut Ändring
1987 126 105 -17 %
1988 105 160 +52 %
1989 160 208 +31 %
1990 208 150 -28 %
1991 150 167 +11 %
1992 167 180 +8 %
1993 180 275 +53 %
1994 275 284 +3 %
1995 284 338 +19 %
1996 338 469 +39 %
1997 469 600 +28 %
1998 600 701 +17 %
1999 701 1199 +71 %
2000 1199 1056 -12 %
2001 1056 846 -20 %
2002 846 496 -41 %
2003 496 636 +28 %
2004 636 742 +17 %
2005 742 960 +29 %
2006 960 1147 +20 %
2007 1147 1081 -6 %
2008 1081 662 -39 %
2009 662 952 +44 %
2010 952 1156 +21 %
2011 1156 988 -15 %
2012 988 1105 +12 %
2013 1105 1333 +21 %
2014 1333 1465 +10 %

Tabellen visar kursutveckling på Stockholmsbörsen från 1987 till 2014.

 

Nyhetsarkiv

Hjälp och utbildning

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu