AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Ambu9 jul 2020
Lundbeck9 jul 2020
BioPorto9 jul 2020
Roblon B9 jul 2020
InterMail9 jul 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

Under torsdagen steg marknaden svagt med 0.38% och OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI) stängde på 1514 punkter. Indexet har därmed stigit för fjärde dagen i rad.

67 aktier gick upp och 64 gick ner, 20 förblev oförändrade och 11 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper torsdag blev cirka 5.9 miljarder kroner.

ISS (ISS) slutade på 99.50 kroner efter en nedgång på 2.78%. Aktien bröt med det 100-gränsen för första gången sedan 15 maj. Aktien har därmed fallit 13 av de senaste 16 dagarna och den senaste månaden har aktien sjunkit hela 19.24%. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.
Grønlandsbanken (GRLA) stängde svagt uppåt på 615 kroner, motsvarande en uppgång på 0.82%. Den senaste veckan har aktien stigit hela 20.59%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, men har stöd vid ca 550 kroner.
Tryg (TRYG) stannade på 191 kroner efter en nedgång på 4.60%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 15 juni, då den sjönk 8.53%.
SimCorp (SIM) steg måttligt 1.10% och slutade på 736 kroner. Aktien har därmed stigit nio av de senaste tio dagarna. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.
ChemoMetec (CHEMM) rörde sig närmast sidledes och slutade på 398 kroner (+0.38%). Aktien har därmed stigit för sjunde dagen i rad och den senaste veckan har aktien stigit hela 17.93%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 260 kroner och en vidare uppgång indikeras.

Svag nedgång på US 500 under torsdagen
Det blev en svag nedgång på marknaden under torsdagen, en nedgång på 0.56% och S&P 500 (SP500) den stängde på 3152 punkter.

Svag nedgång på Stockholmsbörsen under torsdagen
Det blev en svag nedgång på marknaden under torsdagen, en nedgång på 0.80% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) den stängde på 663 punkter.

Index
OMX Copenhagen 25 GI
arrow green   Köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i OMX Copenhagen 25 GI och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 1464 punkter. Indexet är tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
arrow yellow   Neutral
S&P 500 visar ingen klar trend på medellång sikt. Indexet har stöd vid cirka 3000 punkter och motstånd vid cirka 3380 punkter. Indexet är tekniskt neutral på medellång sikt.
OMX Stockholm PI
arrow green   Svagt köp
OMX Stockholm PI har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Indexet har stöd vid cirka 625 punkter och motstånd vid cirka 732 punkter. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens case
Ambu (AMBUB) Kurs 234.10, 9 jul 2020
chart
Ambu ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 193 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Københavns fondsbørs
arrow greenPortfölj:3389.12
arrow greenRef.index:310.46
 Senaste vecka20202019
Portfölj   2.07%   8.44%   30.91%
Portfölj efter courtage   2.07%   7.71%   28.42%
OMX Copenhagen 25 GI   1.72%   13.31%   28.71%
Index senaste dag
AEX-0.84%567.38
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.21%4921.01
COMPX0.53%10548.00
DAX-0.04%12489
HEX-1.03%9076.42
N100-0.96%985.33
OMXC25GI0.38%1514.37
OMXSPI-0.80%663.30
OSEBX0.08%801.59
PSI20-1.03%4430.35
TECDAX0.76%3042.99
UKX-1.73%6049.62
EURUSD-0.41%112.9789
CL (OIL)-3.13%39.62
Indexvärderingar
 KML
AEXposneutralneutral
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralpos
COMPXpospospos
DAXposnegpos
HEXnegneutralpos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXnegnegpos
PSI20posposneg
TECDAXnegneutralpos
UKXnegnegpos
EURUSDpospospos
CL (OIL)negnegneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Københavns Fondsbørs - Medellång sikt
 
      
39% 47% 14%
 77 Köp
 92 Neutral
 28 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK