AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Per Aarsleff Holding B17 feb 2020
Vestjysk Bank17 feb 2020
Brøndbyernes IF Fodbol17 feb 2020
SKAKO17 feb 2020
Seluxit A/S17 feb 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI) rörde sig närmast horisontellt måndagen och stängde på 1444 punkter (-0.07%).

67 aktier gick upp och 76 gick ner, 16 förblev oförändrade och 2 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper måndag blev cirka 3.9 miljarder kroner.

Netcompany (NETC) stängde på 358 kroner efter en uppgång på 1.53%. Aktien har därmed stigit tio av de senaste 11 dagarna. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 280 kroner och en vidare uppgång indikeras.
Per Aarsleff Holding B (PAALB) steg med hela 4.91% och stängde på 214 kroner. Förra gången aktien steg lika mycket var 28 augusti 2019, då den steg 5.07%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Chr. Hansen Holding (CHR) stannade på 547 kroner efter en svag uppgång på 0.29%. Det var den femte dagen i rad aktien steg och den senaste månaden har aktien stigit hela 9.76%. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Vestjysk Bank (VJBA) steg med hela 7.44% och stängde på 3.90 kroner. Förra gången aktien steg lika mycket var 16 augusti 2019, då den steg 7.88%. Aktien har därmed stigit för fjärde dagen i rad och den senaste månaden har aktien stigit hela 26.62%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, men har brutit upp marginellt genom stöd vid 3.86 kroner.
Brdr. A & O Johansen præf. (AOJP) gick upp 0.50% till en slutnotering på 399 kroner. Aktien har inte stannat på en högre kurs sedan februari 2018. Aktien har därmed stigit sju av de senaste nio dagarna. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 367 kroner och en vidare uppgång indikeras.

Svag uppgång på US 500 under fredagen
Under fredagen steg marknaden svagt med 0.18% och S&P 500 (SP500) stängde på 3380 punkter. Veckan som helhet gav en uppgång på 1.6%.

Uppgång för sjätte dagen i rad
Under måndagen steg marknaden svagt med 0.24% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 729 punkter. Det var den sjätte dagen i rad indexet steg.

Index
OMX Copenhagen 25 GI
   Köp
OMX Copenhagen 25 GI ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 1230 punkter. Indexet är tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i S&P 500 och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 3030 punkter. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
OMX Stockholm PI
   Köp
OMX Stockholm PI visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 626. Målkursen vid 682 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 627 punkter. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Dagens case
Ambu (AMBUB) Kurs 162.15, 17 feb 2020
Ambu har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt, men den starka uppgången kan ge reaktioner tillbaka på kort sikt. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 127. Målkursen vid 158 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 150 kroner och motstånd vid cirka 192 kroner. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Københavns fondsbørs
Portfölj:3549.63
Ref.index:291.35
 Senaste vecka20202019
Portfölj   2.50%   13.42%   30.91%
Portfölj efter courtage   2.50%   13.10%   28.42%
OMX Copenhagen 25 GI   1.58%   8.04%   28.71%
Index senaste dag
AEX-0.01%629.17
ATX0.00%3406.09
CAC400.27%6085.95
COMPX0.20%9731.18
DAX0.29%13784
HEX-0.48%10619.00
N1000.18%1176.46
OMXC25GI-0.07%1443.85
OMXSPI0.24%729.45
OSEBX-0.14%927.98
PSI20-0.07%5328.34
TECDAX-0.12%3261.48
UKX0.33%7433.25
EURUSD-0.01%108.3584
CL (OIL)1.23%52.05
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXpospospos
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXposneutralpos
PSI20pospospos
TECDAXpospospos
UKXposposneutral
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)neutralneutralneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Københavns Fondsbørs - Medellång sikt
 
      
58% 34% 8%
 114 Köp
 66 Neutral
 17 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK