Häfte: Teknisk analys i fyra enkla steg

"Teknisk analys i fyra enkla steg" av Investtech, är ett enkelt häfte på 30 sidor som ger dig en snabb introduktion av trender, stöd och motstånd, formationer och volym. Det inkluderar också sammanfattningar av forskningsrapporter på trendsignaler och rektangelformationer.

Häftet är på 30 sidor och tar upp:

  • Trender
  • Stöd och motstånd
  • Formationer
  • Volym
  • Forskningsrapporter


Beställning

Namn
Gatuadress
Postnr./Ort
Land
Telefon
E-post
 


Vid frågor, kontakta oss på info@investtech.com eller telefon 08-517 29 555. Boken sänds inom 3-6 arbetsdagar.


  ISBN: 978-82-93066-00-2
Författare: Linløkken, Geir
Förlag: Investtech.com AS
Språk: Svenska
Utgiven år: 2010
Sidor: 30
Bindning: Stiftat
Pris: 89:-
Porto: 25:-


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.