Stock holdings for Investtech, analysts of Investtech and members of their household.


Stock holdings, updated daily before the stock exchange opens:

Stock holdings for Investtech and analysts of Investtech:

Exchange  TickerOwnerLong/short  
oseAMSC  Investtech and analysts  Long  
oseBON  Investtech and analysts  Long  
oseBRG  Investtech and analysts  Long  
oseBWLPG  Investtech and analysts  Long  
oseBWO  Investtech and analysts  Long  
oseENTRA  Investtech and analysts  Long  
oseEVRY  Investtech and analysts  Long  
oseFRO  Investtech and analysts  Long  
oseGSF  Investtech and analysts  Long  
oseINVESTB  Investtech and analysts  Long  
oseMING  Investtech and analysts  Long  
oseNONG  Investtech and analysts  Long  
oseSBO  Investtech and analysts  Long  
oseTEL  Investtech and analysts  Long  
oseTOM  Investtech and analysts  Long  
oseYAR  Investtech and analysts  Long  
se_sseALIFB  Investtech and analysts  Long  
se_sseANODB  Investtech and analysts  Long  
se_sseARJOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseEKTAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseHEMF  Investtech and analysts  Long  
se_sseJM  Investtech and analysts  Long  
se_sseLATOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseLIFCOB  Investtech and analysts  Long  
se_sseNIBEB  Investtech and analysts  Long  
se_ssePRICB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSAGAB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSINCH  Investtech and analysts  Long  
se_sseSVOLB  Investtech and analysts  Long  
se_sseSWECB  Investtech and analysts  Long  
se_sseTEL2B  Investtech and analysts  Long  
se_sseWALLB  Investtech and analysts  Long  

Percentage held by Investtech and analysts of Investtech: Investtech.com AS 9.3%, Espen Grønstad 3.7%, Geir Linløkken 3.3% and Asbjørn Taugbøl 0.5%

Guidelines for investments made by Investtech and analysts of Investtech are described here.


Personal stock holdings for analysts and members of their household:

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK