De 20 bästa aktierna på Stockholmsbörsen just nu!

17 maj 2021
Top 20

Som investerare vill vi hitta de aktier som ger bäst framtida avkastning. För att uppnå detta tittar vi på kortsiktigt momentum och trender.

Investtech har en omfattande databas med upp till 20 års data, och har genomfört forskning inom matematisk identifikation av trender i aktiekursen. Forskningsresultaten visar att aktier i stigande trender har presterat betydligt bättre än aktier i fallande trender under nästkommande månader. Se Investtechs forskningsrapport om trender (Trendbibeln).

Volymbalans och relative strength index kan användas för att mäta fluktuationer i intresset bland kortsiktiga investerare. Investtechs forskning visar att höga volymer av dessa två indikatorer har följts av ökande pris, se forskningsrapporter om volymbalans och RSI. Dessa kriterier kan användas för att förutse ökande optimism för enskilda aktier och därmed ökat köpintresse.

Alltså kan rena kvantitativa förhållanden i aktiepriset beskriva investerarpsykologi.

Det är viktigt att ha korrekt insikt om sina investeringar.

Dagens topp 20 aktier

Stockholmsbörsenmån 17 maj 2021
Nr.NamnTickerScore
1AbsoliconABSL99.13
2TRATON SE8TRA99.07
3Fingerprint Cards BFINGB98.49
4AxfoodAXFO98.36
5Scandinavian ChemoTech BCMOTECB98.33
6K-Fast Holding BKFASTB97.90
7Xbrane BiopharmaXBRANE97.73
8IMINT Image IntelligenceIMINT97.62
9PlejdPLEJD97.46
10Feelgood SvenskaFEEL97.43
11Urb-itURBIT97.35
12Precomp Solutions BPCOMB97.32
13ProfilGruppen BPROFB97.31
14New Wave BNEWAB97.21
15Effnetplattformen ABEFFP97.15
16CatenaCATE97.12
17Fram Skandinavien BFRAMB97.11
18SAAB BSAABB97.05
19Shortcut MediaSMG97.04
20Nolato BNOLAB96.98

Se analysen för varje enskild aktie i appen. Investtech gör teknisk analys enkel för dig.

Listan är baserad på Investtechs tekniska analyser på medellång sikt som gjorts av Investtechs matematiska algoritmer som identifierar aktiens trender, stöd och motstånd, mönster och volymutveckling. Dessa analyser passar investerare med en investeringshorisont på en till sex månader. Prisutveckling efter det att analyserna gjordes kan skapa avvikelser i analysen.

Följ Topp 20 dagligen och upptäck handelsmöjligheter på din smartphone eller tablet.
DAF

Forskningen stödjs av

Research Counsil


Partners

Partners


Investtech rankad bland Topp 5 finans-appar på App Store - 2016

Investtech i media

Borde du köpa första aktien på listan?

Som investerare, har vi olika bakgrund. Vi har olika tidshorisonter, risktolerans, tid att spendera på investeringar, och olika mängder kapital att investera. Betyget är endast baserat på objektiva kriterier, och baseras på en matematisk poäng mellan -100 till +100. Aktierna med högst poäng visas i Topp 20. Listan använder bara kvantitativa kriterier. Datorn tar inte hänseende till låg handelsvolym (likviditetsrisk) eller storleken på prisfluktuationer i aktien (volatilitetsrisk). Det är därför upp till investeraren att avgöra vilka de bästa aktierna är, baserat på individuella värderingar och strategi. Fördelen med Topp 20 är att du snabbt kan få förslag på de 20 tekniskt bästa aktierna utvalda av Investtechs datorer, baserat på sorteringskriterium som har visat goda forskningsresultat. Listan är ett urval för medellång sikt, baserad på en investeringshorisont om en till sex månader. Du sparar tid genom att snabbt få ett urval av aktier som är tekniskt positiva, som kan visa sig vara goda investeringar framöver.


Hur gå till väga?

Titta på Topp 20-listan och välj de aktier du finner intressanta, med passande handelsvolym och risk. Risken kan bedömas genom att betrakta skillnaden mellan det högsta och lägsta priset i grafen. Avgör när du ska köpa och när du skall sälja. Det är användbart att ha en strategi både för då en aktie skall säljas om den utvecklas som förväntat, eller säljas då den inte gör det. Ingen har rätt hela tiden, men målet är att skapa goda förutsättningar att finna de bästa aktierna vid varje tidpunkt. Topp 20 är just detta; en samling av aktier som innehar kvantitativa egenskaper som statistiskt ger god framtida avkastning. Användning av Topp 20 kan vara en god utgångspunkt för både kort- och långsiktiga investerare.

Hål dig uppdaterad med dina investeringar (på din smartphone eller tablet). Hitta bra kort- och långsiktiga investeringar med Topp 20 och Dagens case. Få åtkomst till indexanalys, marknadskommentarer och analyser av fler än 26000 aktier över 11 länder. Analysförklaringar gör det lätt att lära och förstå hur teknisk analys fungerar i fyra enkla steg.
Håll koll på dina investeringar. Investtech gör teknisk analys åt dig.

Investerarpsykologi

Blir investerare mer positiva till en aktie och vill köpa, eller ökar osäkerheten och pessimismen, vilket gör dem mer benägna att sälja? Kännedom om detta möjliggör att förutse om aktiepriset statistiskt sett kommer stiga eller falla under kommande veckor och månader. Investtech har system som gör detta, med en daglig Topp 20-ranking. Ta reda på mer i Investtechs app. Det är svårt att förutse framtiden för enskilda aktier. Vad vi emellertid kan göra, är att rangordna aktier från de kvantitativt bästa till de kvantitativt sämsta.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK