Kategorisering af insiderhandler

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Følgende gælder for meldepligtige handler som omtales på Investtechs sider:

 • Investtech gennemgår alle selskabsmeddelelser fra Nasdaq Copenhagen i kategorien "Ledende medarbejderes transaktioner". Insiderhandler som ikke er meldt gennem Nasdaqs meldesystem i denne kategori, bliver ikke registreret.
 • Som insiderhandler medregnes handler, hvor centrale personer i et selskab har købt eller solgt aktier i selskabet og rapporteret dette til børsen. Selskabers handel med egne aktier bliver ikke set som insiderhandler.
 • Transaktioner, der ikke anses for at være muligt kursdrivende, bliver fjernet. Dette giver en bedre oversigt over de vigtige handler.
 • Følgende typer transaktioner bliver ikke rapporteret:
  • Transmissioner mellem insider og selskab, som insider kontrollerer.
  • Transmissioner mellem insider og insiders familie (nærtstående).
  • Køb fra selskabet eller en medarbejderorganisation til en pris mere end 10 % lavere end børskurs.
  • Køb eller tegning i forbindelse med emissioner til en pris mere end 10 % under markedspris.
  • Selskabets tilbagekøb af egne aktier.
  • Selskabets medarbejderorganisation eller fonds køb af egne aktier.
  • Køb eller salg som følge af tidligere indgåede forward-kontrakter.
  • Køb som følge af tidligere indgåede købsoption.
  • Salg som følge af tidligere indgåede salgsoption.
  • Handel med aktier og optioner som følge af bonusordninger eller andre incitamenter.
  • Transaktioner mellem insidere.
  • Forlængelse af optionsaftaler eller forwards.
  • Beskeder om flagning fra ikke-insidere.
 • Følgende bliver rapporteret:
  • Indgåelse af forward-kontrakter.
  • Handel med optioner.
  • Salg af aktier købt efter indløsning af købsoption.
  • Handler foretaget af nærtstående til insider bliver rapporteret/behandlet som om, insideren selv skulle have gennemført handlen.
  • Handler foretaget af et selskab, hvor insider har en kontrollerende ejerandel eller vigtig funktion (adm. dir., bestyrelsesformand etc.) bliver rapporteret/behandlet som om, insideren selv skulle have foretaget handlen.
 • Det bliver forsøgt at angive insiderens position i selskabet; fx  dir., bestyrelsesmedlem etc. ud over, at insiderens navn anvendes.
 • Ved handel i selskaber med A og B-aktier, bliver summen af A og B-aktier lagt til grund for insiders handel og ejerskab.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK