Köpsignal från dubbelbotten-formation

Köpsignal från en dubbelbotten-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

En dubbelbotten-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Formationen består av två bottnar som är lika djupa. Köpsignalen kommer när kursen bryter upp över toppen mellan bottnarna.

Köpsignal från dubbelbotten-formation

Vid den första botten är investerarna pessimister. Trenden är fallande och det ser mörkt ut för bolaget. Under utvecklingen av den andra botten minskar pessimismen. Många blir positivt överraskade när aktien inte faller under en föregående botten och därmed kanske inte fortsätter den fallande trenden. När kursen bryter över toppen mellan bottnarna bryts samtidigt motståndet där. Då har pessimismen byts till optimismen och en stigande trend inletts.

En aktie som har gett köpsignal från en dubbelbotten-formation indikerar vidare uppgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Det ges ganska ofta falska köpsignaler från dubbelbotten-formationer. Det gäller särskilt om formationen är liten, aktien fortsatt ligger i en fallande trend och volymutvecklingen är negativ. Vid köpsignal från en dubbelbotten-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte enbart se på köpsignalen. Många investerare har köpt förloraraktier för tidigt efter svaga köpsignaler från dubbelbotten-formationer.

Följande gäller:

  • Stora dubbelbotten-formationer är starkare än små
  • Köpsignaler med positiv volymutveckling är starkare än köpsignaler med negativ volymutveckling.
  • Köpsignaler med klart brott av fallande trend, inklusive brott av tidigare pivottopp, är starkare än om trend och pivottopp inte har brutits.

Aktier medKöpsignal från dubbelbotten-formation

Boozt
Sweco B
Oscar Properties Holding
Combigene
Speqta
Senzime
Brighter
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK