Säljsignal från dubbeltopp-formation

Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend.

En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av två toppar som är lika höga. Säljsignalen kommer när kursen bryter ned under botten mellan topparna.

Säljsignal från dubbeltopp-formation

Vid den första toppen är investerarna optimister. Trenden är stigande och det ser ljust ut för bolaget. Under utvecklingen av den andra toppen avtar optimismen. Många blir besvikna när aktien inte når över tidigare topp och därmed kanske inte fortsätter den stigande trenden. När kursen bryter ned genom botten mellan topparna bryts samtidigt stödet där. Då har optimismen byts till pessimism och en fallande trend inletts.

En aktie som har gett säljsignal från en dubbeltopp-formation indikerar vidare nedgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Det ges ganska ofta falska säljsignaler från dubbeltopp-formationer. Det gäller särskilt om formationen är liten, aktien fortsatt ligger i en stigande trend och volymutvecklingen är positiv. Vid säljsignal från en dubbeltopp-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte enbart se på säljsignalen. Många investerare har sålt långsiktiga vinnare för tidigt efter säljsignaler från dubbeltopp-formationer.

Följande gäller:

  • Stora dubbeltopp-formationer är starkare än små
  • Säljsignaler med negativ volymutveckling är starkare än säljsignaler med positiv volymutveckling.
  • Säljsignaler med klart brott av stigande trend, inklusive brott av tidigare pivotbotten, är starkare än om trend och pivotbotten inte har brutits.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK