Rektangel-formationer

En rektangel-formation markerar en konsolidering i marknaden. Formationen ger köpsignal när den bryter upp och säljsignal när den bryter ned.

Rektangel-formationer

I en konsolidering är det jämvikt mellan köpare och säljare. Kurssvängningar bestäms av mindre nyheter och kortsiktiga impulser. Det bildas ett stöd vid golvet i rektangeln, där många bedömer att aktien är billig. Samtidigt bildas ett motstånd vid taket i rektangeln, där många bedömer att aktien är dyr.

Långsiktiga investerare både på köp- och säljsidan har efter ett tag positionerat sig och då kommer volymen att avta. Samtidigt byggs det upp tryck i aktien. Det är inte naturligt för en aktie att stå stilla. Och det är inte naturligt för investerare, särskilt kortsiktiga, att äga aktier utan rörelse.

En köpsignal ges när kursen bryter upp från rektangeln. Det indikerar stigande optimism och köpare som betalar mer och mer för att köpa aktien. Konsolideringen är över och många har väntat på att något ska ske. Därmed kan aktien stiga vidare.

Motsvarande ges en säljsignal när kursen bryter ned från rektangeln.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK