Köpsignal från rektangel-formation

Köpsignal från en rektangel-formation signalerar att optimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en stigande trend.

Köpsignal från rektangel-formation

En aktie som har gett köpsignal från en rektangel-formation indikerar vidare uppgång. Särskilt när aktiekursen redan ligger i en stigande trend. Investerarna har fått en positiv överraskning, som har utlöst signalen, och optimismen är stigande.

 

Volymen bestämmer styrkan i köpsignalen. Hög volym på uppgång indikerar aggressiva köpare som har gått upp pris för att kunna köpa. Det är positivt för den fortsatta utvecklingen. Hög volym och positiv volymbalans stärker köpsignalen.

Rektangel-formationer är vanligtvis fortsättningsformationer. Det vill säga att kursen vanligtvis fortsätter i den långsiktiga riktningen, eller den långsiktiga trenden, som den var i före formationen. Rektangel-formationer som ger köpsignal i stigande trender ger därmed starkare signaler än rektangel-formationer som ger köpsignal i fallande trender.

Små rektangel-formationer kan ge falska köpsignaler. Särskilt när aktien ligger i en fallande trend och när volymutvecklingen är negativ. Vid köpsignal från en rektangel-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte uteslutande titta på köpsignalen. Många investerare har köpt långsiktiga förlorare för tidigt efter svaga köpsignaler från rektangel-formationer.

Följande gäller:

  • Långa rektangel-formationer är starkare än korta.
  • Köpsignaler med positiv volymutveckling är starkare än köpsignaler med negativ volymutveckling.
  • Köpsignaler när grafen visar en stigande trend är starkare än när grafen visar en fallande trend.
  • Köpsignaler med klart brott på en fallande trend, inklusive brott över senaste pivottopp är starkare än om trend och pivottopp inte är brutna.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK