Säljsignal från rektangel-formation

Säljsignal från en rektangel-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en fallande trend.

Säljsignal från rektangel-formation

En aktie som har gett en säljsignal från en rektange-formation indikerar vidare nedgång. Särskilt när aktiekursen ligger i en fallande trend. Investerarna har fått en negativ överraskning, som har gett signalen, och rädslan är stigande.

 

Volymen bestämmer styrkan i säljsignalen. Hög volym på nedgång indikerar aggressiva säljare som har gått ned i pris för att kunna sälja. Det är negativt för den fortsatta utvecklingen. Hög volym och negativ volymbalans stärker säljsignalen.

Rektangel-formationer är vanligtvis fortsättningsformationer. Det vill säga att kursen vanligtvis fortsätter i den långsiktiga riktningen, eller den långsiktiga trenden, som den var i före formationen. Rektangel-formationer som ger säljsignal i fallande trender ger därmed starkare signaler än rektangel-formationer som ger säljsignal i stigande trender.

Små rektangel-formationer kan ge falska säljsignaler. Särskilt när aktien ligger i en stigande trend och när volymutvecklingen är positiv. Vid säljsignal från en rektangel-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte uteslutande titta på säljsignalen. Många investerare har sålt långsiktiga vinnare för tidigt efter svaga säljsignaler från rektangel-formationer.

Följande gäller:

  • Långa rektangel-formationer är starkare än korta.
  • Säljsignaler med negativ volymutveckling är starkare än säljsignaler med positiv volymutveckling.
  • Säljsignaler när grafen visar en fallande trend är starkare än när grafen visar en stigande trend.
  • Säljsignaler med klart brott på en stigande trend, inklusive brott under senaste pivotbotten är starkare än om trend och pivotbotten inte är brutna.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK