Rektangel-formation under utveckling

En rektangel-formation markerar en konsolidering i marknaden. Ju längre formationen utvecklar sig desto högre tryck byggs det upp bland investerare. När formationen bryts kan det följas av en kraftig kursrörelse i samma riktning.

Köpsignal från sådana formationer har gett goda signaler, enligt statistik i Investtechs forskningsrapporter för flera börser.

Rektangel-formation under utveckling

Följ med när rektangel-formationer utvecklas. Särskilt om kursen samtidigt ligger i en stigande trend och volymutvecklingen är positiv ges det starka köpsignaler. Brott ned ger starka säljsignaler, särskilt när kursen samtidigt ligger i en fallande trend och volymutvecklingen är negativ.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK