Brott upp genom motstånd

Brott upp genom motstånd är en köpsignal. Det gäller särskilt om volymen ökar samtidigt. Säljare som låg vid motståndet är borta men det finns fortsatt hög efterfrågan på aktien.

Brott upp genom motståndEn aktie som nyligen har brutit upp genom ett motstånd förväntas stiga vidare. Genom att köpa sådana aktier kan man komma in tidigt i en uppgångsfas. Om aktien har stigit mycket efter brottet kan man få en bättre kurs genom att vänta på en reaktion ned.

Märk väl att aktier i fallande trend ofta ger falska köpsignaler genom att bryta upp genom motstånd. Om man ska köpa aktier i fallande trend bör det vara ett långsiktigt och starkt motstånd som brutits, och brottet bör följas av stigande volym och positiv volymutveckling.

Relaterade artiklar

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK