Kurs nära motstånd

Kursen ligger nära motstånd. Här har aktien vänt ned tidigare. Många investerare anser att den är dyr och är villiga att sälja.

Kurs nær motstandEn aktie som ligger nära ett motstånd indikerar nedgång. Definitionen av motstånd innebär att fler och fler säljare kommer fram ju närmare kursen ligger motståndet. Om man vill sälja kan det därmed vara gynnsamt att lägga en säljorder precis under motståndet.

Var uppmärksam på att brott genom motstånd kommer att utlösa en köpsignal. Då kan kursen stiga mycket på kort tid. Särskilt om volymutvecklingen är positiv eller om aktien visar en stigande trend kan det vara gynnsamt att avvakta med att sälja på motstånd.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK