Results analysis

Investtech’s analysis of results publications gives an overview of price development in the companies in the days preceding and following publication of accounts and profit warnings. For each stock, results publication is shown in the price chart in the long term, and details are shown for price development immediately before and after results publication. In addition an average is calculated. This gives an opportunity to see which effect results publication has had on the price development. The statistics also provide the chance to look for special effects in connection with results publication, for example whether a company almost always sees rising prices before publication, or whether the price rises afterwards.

Explanation of table

Results presentation

Dato Date result was reported.
Selskap Company the report is for. Click on company name to see chart with details and statistics for results publications for the company.
Periode Period the published results are for. Y2012 means year 2012, and Q3-12 means 3rd quarter 2012.
Endr 10 dager før Price change the last 10 days before the results publication.
Rapporteringsdag Price change on the day the results were published.
Endr 10 dager etter Price change the first 10 days after the results publication.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK