Högt positivt momentum och överköpt

RSI över 70 visar att momentumet i aktien är starkt positivt. Aktien har stigit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner ned på vägen. Investerare har stadigt gått upp i pris för att köpa aktier. Det indikerar att flera är på väg in i aktien, och att kursen skall fortsätta upp.

Tidigare har många ansett att RSI över 70 är en varningssignal. Sådana aktier kallades överköpta och teorin menade att de snabbt skulle reagera ned. Följt av Investtechs forskning har emellertid sådana aktier fortsatt upp, och det i en starkare takt än marknaden.

Följande gäller för högt RSI:

  • Indikerar kortsiktig styrka
  • Ger indikation om positiva investerare och fortsättningen av en uppgång
  • Många investerare tror att det är en negativ signal, men vår forskning visar att den är klart positiv

Generellt önskar vi högt RSI, alltså starkt kortsiktigt momentum, för aktier vi äger eller skall köpa. Mentalt kan det vara svårt att köpa sådana aktier, eftersom de allaredan har stigit mycket och lätt uppfattas som dyra. Högt RSI indikerar emellertid att fler investerare är på väg in och att uppgången kommer fortsätta.

 

Aktier medHögt positivt momentum och överköpt

ICA Gruppen
SBB Norden B
ABB
SCA B
Castellum
Veoneer
Axfood
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK