Högt negativt momentum och översåld

RSI under 30 visar att momentumet i aktien är starkt negativt. Aktien har fallit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner upp längs vägen. Investerare har stadigt gått ned i pris för att få sålt sina aktier. Det indikerar att flera är på väg ut, att pessimismen ökar och att kursen skall fortsätta ned.

Tidigare har många ansett RSI under 30 vara en köpmöjlighet. Sådana aktier var såkallat översålda efter att de fallit mycket på kort tid. Teorin antydde att de snabbt skulle reagera upp. Följt av Investtechs forskning har emellertid sådana aktier klart underpresterat i förhållande till marknaden.

Följande gäller för låg RSI:

  • Indikerar kortsiktig svaghet
  • Ger indikation om negativa investerare och fortsättning av ett kursfall
  • Många investerare tror att det är en positiv signal, men vår forskning visar att den är klart negativ

Aktier med lågt RSI har negativt momentum och våra forskningsresultat indikerar att man bör hålla sig undan från sådana. Mentalt kan det vara frestande att köpa sådana aktier, eftersom de har fallit mycket och lätt kan uppfattas som billiga. Lågt RSI indikerar emellertid att pessimismen fortsatt kommer öka och att nedgången kommer fortsätta.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK