Kurs nära stöd

Kursen ligger nära stöd. Här har aktien vänt upp tidigare. Många investerare anser att den är billig och är villiga att köpa igen.

Kurs nära motstånd

En aktie som ligger nära ett stöd indikerar uppgång. Definitionen av stöd innebär att fler och fler köpare kommer fram ju närmare kursen ligger stödet. Om man vill köpa kan det därmed vara gynnsamt att lägga en köporder precis ovanför stödet.

Var uppmärksam på att brott ned genom stöd kommer att utlösa en säljsignal. Då kan kursen falla mycket på kort tid. Särskilt om volymutvecklingen är negativ eller om aktien visar en fallande trend kan det vara riskabelt att köpa på stöd.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK