Identifikation av stöd och motstånd

Stöd anger nivåer där det antas ligga ett överskott av köpare. Motstånd anger nivåer där det antas ligga ett överskott av säljare. Investtech försöker att hitta de nivåerna genom att se på hur investerarna tänker.

Varför vill en investerare köpa när kursen faller till en viss nivå?

  • Investeraren anser att aktien är fundamentalt billig.
  • Investeraren har sett att aktien vänt upp tidigare från den här nivån utan att ha köpt. Han eller hon ser att andra har gjort goda affärer och vill vara med den här gången.
  • Investeraren har köpt aktien tidigare på den här nivån och såg att det blev en god affär. Han eller hon vill göra en vinst igen och köper igen.
  • Investeraren ser att aktien närmar sig ett jämnt tal som 10, 20 eller 50. Det ger ökad uppmärksamhet. Det är samtidigt lättare att tänka att aktien är billig om den bryter en sådan nivå än om aktien rör sig mellan till exempel 36 och 38 kronor, och man önskar då köpa i förväg.

Det motsatta gäller för motstånd och varför investerare vill sälja en aktie.

Följande är därför viktigt vid identifikation av stöd och motstånd:

  • Toppar och bottnar i kursgrafen (pivotpunkter). A i figuren.
  • Kursnivåer där många aktier omsatts (hög ackumulerad volym). B i figuren.
  • Jämna tal. C i figuren.

Identifikasjon av støtte og motstand

Investtechs datorer kör matematiska rutiner för att hitta de bästa stöd- och motståndsnivåerna. Aktuella nivåer blir identifierade och styrkan beräknas genom att bland annat se på toppar och bottnar . Beräkningen görs efter varje handelsdag och alla kurser i den aktuella grafen används som data.

Relaterade artiklar

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK