Fallande trend

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande.

Fallande trend

Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och därmed köper många för tidigt. Om du äger en aktie i fallande trend bör du normalt sälja den. Om du letar efter köpkandidater bör du undvika aktier i fallande trend.

  • Sälj aktier i fallande trend.
  • Köp inte aktier i fallande trend.

En aktie i fallande trend har investerare som blir mer och mer negativa till bolaget. När en sådan rörelse börjat hos investerarna har den en tendens att vara över tid. Negativa impulser fångas upp av media, analytiker och investerare och har en tendens att förstärkas. Det resulterar i vidare negativ utveckling.

Marknaden överreagerar ofta på kortsiktiga nyheter men underreagerar långsiktigt. Problem med en leverans eller en produkt i dag ger direkt lägre intäkter på kort sikt. Det påverkar dock också bolagets långsiktiga potential och kan ge fortsatta problem i morgon. Därmed fortsätter ofta aktier i fallande trend att sjunka.

 

Fallande trend

Den affärsmässiga utvecklingen i bolagen går ofta i långsiktiga cykler. Likväl kommer marknaden att reagera kortsiktigt på nyheter och andra impulser. Ett bolag med en minskande marknad eller ökande konkurrens och prispress har typiskt sett en låg fundamental värdering nära golvet i en trendkanal medan den har en hög värdering nära trendtaket. Därmed är det gynnsamt för fundamentalt baserade investerare att köpa nära trendgolvet och sälja nära trendtaket. På det sättet är det stöd vid trendgolvet och motstånd vid trendtaket.

Figuren visar en aktie i fallande trend där det fundamentala nyckeltalet P/E pendlar mellan 8 vid trendgolvet och 10 vid trendtaket.

 

Varningssignaler för långsiktig vändning upp

  • Sjunkande volym på nedgång och nära bottnar.
  • Stigande volym på uppgång och nära toppar.
  • Kurs nära taket, särskilt om det samtidigt finns horisontellt stöd och volymen utvecklas positivt.

 

Varningssignaler för kortsiktig reaktion upp

  • Kursen nära stöd, översålt RSI och gärna positiv volymutveckling.

 

Ska man köpa vid varningssignaler?

Som nämnt varar en fallande trend ofta längre än vad många investerare tror och det är lätt att köpa för tidigt. I vissa fall kan man dock göra bra affärer genom att köpa på tidiga signaler. Vad man väljer blir en riskvärdering. Var uppmärksam på att man lätt kan bli lurad av kortsiktiga svängningar. Var därmed medveten om vilken tidshorisont du har och lägg mindre vikt på analyser på andra tidshorisonter.

Det är hög risk att köpa en aktie i fallande trend även om varningssignalen om vändning upp har getts. Investtechs statistik visar att aktier i fallande trend sjunker vidare på kort sikt och gör det klart svagare än marknaden på lång sikt.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK