Kurs nära golvet i fallande trend

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande. Aktier i fallande trend signalerar vidare nedgång innanför trendkanalen.

Kurs nära golvet i fallande trendNär kursen ligger nära stödet vid golvet i trendkanalen är uppsidan till taket i kanalen stor. Aktien kan då få en uppgång på kort sikt.

Ett köp nära golvet kan dock vara en dålig strategi. Det gäller särskilt på lång sikt. Två av de vanligaste felen investerare gör är att de sitter för länge på aktier med förluset och att det blir frestade att köpa aktier som är ”billiga” efter en nedgång. En aktie i fallande trend faller ofta mycket mer än vad många tror. Långsiktiga investerare gör därmed klokast i att undvika aktier i fallande trend även om kursen är nära trendgolvet.

Också kortsiktiga köp nära trendgolvet kan vara en dålig strategi. När kursen är nära golvet är möjligheten för brott ned stor jämfört med när kursen är i över halvan av trendkanalen. Ett brott ned kommer att vara en ny säljsignal och indikera ännu starkare nedgångstakt framöver. Därmed är det också för kortsiktiga investerare ofta felaktigt att köpa aktier nära trendgolvet i en fallande trend. Det gäller särskilt aktier i små och mellanstora bolag där risken för stora kursrörelser generellt sett är större.

I Investtechs analyser räknas aktier i fallande trend lika negativt oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klasisificeras som ”nära trendgolvet” om den ligger i den nedre femtedelen av trendkanalen.

Specialsituationer

Uppsidan kan vara stor när kursen ligger nära trendgolvet. Därmed är det ofta frestande att köpa aktier i ett sådant läge. Om volymutvecklingen indikerar att stämningen i aktien håller på att vända eller insiders är positiva samtidigt som man kanske har positiva fundamentala indikatorer kan det motivera ett köp.

Var dock uppmärksam på den höga risken. En aktie nära trendgolvet i en fallande trend har stor risk för ett brott ned men också stor chans på en reaktion upp. Det är mindre riskfyllt att köpa aktier nära trendgolvet i en fallande trend som är svagt sjunkande än i en som är brant fallande.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK