Stigande trend brott ned

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar.
Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen. Trend varar längre än vad många investerare tror och därmed säljer många för tidigt.

Stigande trend brott nedNär en stigande trend bryts på nedsidan är det en signal om en ändring i stigningstakten. En stigande trend börjar ofta med en stark stigningstakt medan den avtar med tiden. Likväl kan bolaget vara inne i en långsiktig positiv utveckling och optimismen nå nya investerare och analytiker.

Figuren visar normalsituationen när en stigande trend bryts på nedsidan. Den ursprungliga trenden är tecknad i svart medan den nya trenden är tecknad i blått.

 

Stigande trend brott nedFiguren visar faserna där en trendvändning ofta sker. Varningssignaler ges vid brott på trendgolvet på ned från B till C medan säljsignalen ges först vid punkt E när kursen stänger under föregående botten.
 
 
 
 

Volymutvecklingen är viktig

Om ett brott ned sker på neutral eller sjunkande volym är det ofta bara ett tecken på passivitet bland investerarna. Det är naturligt efter ett positivt nyhetsflöde och kan utnyttjas av långsiktiga investerare för att köpa.

Om brottet ned däremot sker på stigande volym indikerar det att aktiva säljare pressar ned kursen för att göra sig av med aktien. Det är ett tecken på en möjlig negativ vändning i investerarpsykologin och kan då ses som en tidig säljsignal. En bekräftelse på säljsignalen fås först när aktien sjunker under föregående botten i kursgrafen.

I Investtechs analyser får en aktie som brutit en stigande trend på nedsidan en teknisk score för trend som är hälften så stor som för en aktie i stigande trend.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK