Stigande trend brott upp

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar.

Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen. Trend varar längre än vad många investerare tror och därmed säljer många för tidigt. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den. Letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Stigande trend brott uppEn stigande trend som bryts på uppsidan indikerar starkt ökande efterfrågan bland investerarna. Det kan bero på fundamentala nyheter, mäklarhus eller media så att fler investerare upptäckt bolaget.

Ett brott upp är ofta starten på en vidare uppgång med en ännu starkare stigningstakt än tidigare.

 

Specialsituationer

I vissa fall, särskilt när trenden varat länge och volymen är ovanligt hög kan brott upp vara ett tecken på ett avslutningsrally. Allt ser positivt ut och alla investerare vill vara med. Det gör att kursen stiger medan de sista investerarna köper in sig. Om man efter det ser en nedgång på hög volym är det ett klart tecken på en negativ vändning i aktien.

Huvudregeln är dock att brott upp på en stigande trend är en positiv signal.

I Investtechs analyser är en aktie i stigande trend lika positiv som en aktie som brutit en stigande trend på uppsidan, allt annat lika.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK