Hur identifierar Investtech en trend?

Investtechs system identifierar en trend per graf. Det är den kvalitetsmässigt bästa trenden i grafen. En god stigande trend uppfyller flera av följande kriteria.

 

  • Trendkanalen är lång.
  • Trendkanalen är smal.
  • Kanalen har en moderat stigningstakt (inte för brant).
  • Kursen har flera punkter på eller nära stödlinjen, som är trendkanalens golv.
  • Kursen har flera punkter på eller nära motståndslinjen, som är trendkanalens tak.
  • Kursen har relativt jämna svängningar innanför trendkanalen.
  • Kursen avviker lite från en tänkt rät linje genom punkterna.
  • Senaste slutkurs ligger nära, eller inne i, trendkanalen.

 

I Investtechs graf på medellång sikt finns det ungefär 80 000 möjliga trender. De trenderna blir analyserade enligt ovanstående kriteria och en score blir beräknad. Trenden med den högsta score blir den som tecknas in i grafen.

 

En trend kan växla mellan att vara fallande, stigande eller horisontell från en dag till en annan. Lutningen på trendkanalen kan justeras över tid när nya slutkurser inkluderas. Därmed kan en aktie bryta ut från en trendkanal i några dagar för att sedan några dagar senare ligga i en ny justerad trendkanal.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK