Negativ volymbalans

Negativ volymbalans är ett svaghetstecken. Det visar att aktien faller på hög volym medan den reagerar upp på låg volym. Det indikerar att investerarna är rädda för att inte kunna sälja medan de är avvaktande till att köpa på stigande trender.

Volymbalansen är en viktig indikator. Den används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

Följande gäller för negativ volymbalans:

  • Stärker en säljsignal
  • Försvagar en köpsignal
  • Indikerar negativa investerare och fortsatt nedgång
  • Indikerar avslutning på uppgång och vändning ned

Negativ volymbalans indikerar därmed osäkerhet bland investerarna och hög risk i uppgångsfasen. Negativ volymbalans bekräftar också fallande trender och säljsignaler.

 

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK