Positiv volymutveckling

Både volymbalans och korrelationen mellan pris och volym är positiva. Det indikerar aggressiva och starka köpare medan säljarna är avvaktande.

Både volymbalansen och korrelationen mellan pris och volym är viktiga indikatorer. De används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

När båda är positiva är det en god signal på stigande optismism på marknaden. Ofta vill vi se signaler i volym tidigt, gärna innan den stigande optimismen resulterar i en stigande kurs.

Följande gäller när volymutvecklingen är positiv:

  • Stärker en köpsignal
  • Försvagar en säljsignal
  • Indikerar positiva investerare och fortsatt uppgång
  • Indikerar avslutning på nedgång och vändning upp

Generellt ska det vara positiv volymutveckling i aktierna som vi äger eller tänker köpa. Positiv volym indikerar en sund aktie med en stigande optimism. En sådan aktie indikerar vidare uppgång.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK