Volym

Analys av volymen är underskattat bland tekniska analytiker. Ofta ger volymanalys starka signaler om en aktie. Volymanalys används för att bekräfta och bedöma styrkan i köp- och säljsignaler.

Investtech har två indikatorer för volym: Volymbalans och pris/volym-korrelation. Det finns dessutom candlestick för de 20 senaste handelsdagarna, som är en bra utgångspunkt för detaljerade kortsiktiga volymanalyser.

Hur använder man volymanalyserna?

Investtechs tekniska analys bygger på trendanalys. Det inkluderar direkt visuell trendanalys, stöd och motstånd samt formationsanalys.

Vanligtvis gör man trendanalys först innan man använder volym för att bekräfta trendanalysen. Om båda analyserna är positiva kan man köpa en aktie. När man äger en aktie använder man volymanalysen för att bevaka aktien.

Riktlinjer

  • Om du värderar att köpa en aktie är det en styrka om den är positiv på volym.
  • Om du värderar att köpa en aktie men den är negativ på volym rekommenderas att avvakta eller att leta efter andra aktier.
  • Om du äger en aktie som är positiv på volym och trend rekommenderas att du behåller den.
  • Om du äger en aktie som är positiv på trend men negativ på volym rekommenderas att bevaka aktien noga. Var beredd på att sälja om även trenden blir negativ.

Märk väl att volymindikatorer är relativt kortsiktiga indikatorer. De kan lätt påverkas av brus. Därmed bör man vara försiktig med att lägga för stor vikt på volym om man investerar långsiktigt och handlar med aktier i långsiktiga trender. Samtidigt kan volymindikatorer väldigt snabbt fånga upp förändringar i marknadspsykologin så att man kan köpa och sälja tidigt innan marknaden börjar röra på sig. Volymanalys är därmed ett viktigt elemet för kortsiktiga och aktiva investerare.

 

Investtechs volymindikatorer

Volymbalans
Positiv volymbalans stärker köpsignaler från andra indikatorer. Negativ volymbalans stärker säljsignaler. Positiv volymbalans bekräftar en stigande trend. Negativ volymbalans bekräftar en fallande trend.

 

Pris/volymkorrelation
Korrelationen mellan pris och volym visar om volymen bekräftar trenden eller varnar för en trendvändning.

 

Candlesticks
Candlesticks är det bästa verktyget för detaljerad kortsiktig volymanalys. Med candlesticks kan man identifiera signaler innan de syns i kursbilden, få hjälp med kortsiktig timing och limitsättning samt inte minst bekräfta långsiktiga trendsignaler.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK