Forskningsresultat: Brott ned från en fallande trendkanal

Ett brott ned från en fallande trendkanal indikerar att pessimismen kring bolagets kommande ekonomiska utveckling ökar kraftigt. Enligt Investtechs forskning har aktier med denna signal följts av en genomsnittlig årlig avkastning på 27,9 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling. Brottet indikerar därmed en starkare nedgångstakt, då aktier i fallande trendkanaler följts av en genomsnittlig avkastning på 11,8 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 4.423 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK