Forskningsresultat: Negativ volymbalans

Negativ volymbalans innebär att en aktie normalt faller på dagar med hög handelsvolym och stiger på dagar med låg handelsvolym. Negativ volymbalans förstärker säljsignaler och försvagar köpsignaler från andra typer av tekniska indikatorer.

Investtechs forskning visar att aktier med negativ 22-dagars volymbalans följts av en genomsnittlig årlig meravkastning på -7,6 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 11.303 fall över 20 år på de nordiska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK