AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Swedbank A27 jan 2020
Sandvik27 jan 2020
Nordea Bank27 jan 2020
ABB27 jan 2020
Xact OMXS3027 jan 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

Marknaden föll kraftigt under måndagen, en nedgång 2.14% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 685 punkter. Senaste gången indexet sjönk lika mycket var 2 oktober 2019, då det sjönk 2.50%.

I dag visade 207 aktier en uppgång och 778 en nedgång. Det var 54 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 67 var utan omsättning.

Totalt blev det under måndagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 21.3 miljarder kronor.

Volvo B (VOLVB) sjönk kraftigt med 4.28% och stannade på 150 kronor. Vi måste tillbaka till 16 oktober 2018 för att hitta ett lika stort fall. Den gången sjönk aktien med 4.35%. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, men har brutit ner marginellt genom stöd vid ca 150 kronor.
Finepart (FINE) steg 18.03% och bröt 7.00-gränsen. Slutnoteringen blev 7.20 kronor och aktien har inte varit högre sedan januari 2018. Aktien har därmed stigit sju av de senaste nio dagarna och den senaste månaden har aktien stigit hela 117%. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 9 miljoner kronor i aktien, vilket är åtta gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien har stöd vid ca 6.20 kronor.
Sandvik (SAND) stannade på 182 kronor efter en nedgång på 3.07%. Vi måste tillbaka till 23 september 2019 för att hitta ett lika stort fall. Den gången sjönk aktien med 4.01%. Aktien bröt i och med det ner genom stödet vid 182 kronor i en dubbeltopp-formation. Det här utlöste en säljsignal på ökande volym och en vidare nedgång till 173 kronor på två månader indikeras.
BrandBee (BRANDB) gick upp 11.02% till en slutnotering på 0.14 kronor. Vi måste tillbaka februari 2019 för att hitta en högre slutnotering för aktien. Den senaste veckan har aktien stigit hela 135%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
BioInvent International (BINV) steg kraftigt med 7.48% och stannade på 1.81 kronor. Det var den sjätte dagen i rad aktien steg och den senaste månaden har aktien stigit hela 57.67%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 31 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar sex gånger genomsnittlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien har brutit upp igenom motstånd vid ca 1.70 kronor.

US 500 kraftigt nedåt
Marknaden föll kraftigt under måndagen, en nedgång 1.57% och S&P 500 (SP500) stängde på 3244 punkter. Senaste gången indexet sjönk lika mycket var 2 oktober 2019, då det sjönk 1.79%.

Index
OMX Stockholm PI
   Köp
OMX Stockholm PI ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 626. Målkursen vid 682 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Indexet har stöd vid cirka 627 punkter och motstånd vid cirka 705 punkter. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Svagt köp
S&P 500 har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Indexet har stöd vid cirka 2950 punkter och motstånd vid cirka 3330 punkter. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
BioInvent International (BINV) Kurs 1.81, 27 jan 2020
BioInvent International har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt och reagerat kraftigt upp. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen. Glidande medelvärde har gett en köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 1.70 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 1.70 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för BioInvent International. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1413.21
Ref.index:280.48
 Senaste vecka20202019
Portfölj   -2.06%   2.15%   34.91%
Portfölj efter courtage   -2.06%   2.04%   32.31%
OMX Stockholm Benchmark GI   -2.86%   0.30%   31.45%
Index senaste dag
AEX-2.53%598.69
ATX0.00%3406.09
CAC40-2.68%5863.02
COMPX-0.93%9314.91
DAX-2.74%13205
HEX-2.06%10015.00
N100-2.49%1131.52
OMXC25GI-2.36%1352.50
OMXSPI-2.14%685.48
OSEBX-1.99%921.31
PSI20-2.04%5178.89
TECDAX-2.85%3133.87
UKX-2.29%7412.05
EURUSD-0.09%110.1603
CL (OIL)-1.94%53.14
Indexvärderingar
 KML
AEXnegnegpos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXneutralpospos
DAXnegneutralneutral
HEXposneutralpos
N100neutralpospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXposneutralpos
PSI20posneutralneg
TECDAXpospospos
UKXnegposneutral
EURUSDneutralnegneg
CL (OIL)neutralnegneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
38% 41% 21%
 435 Köp
 473 Neutral
 252 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   63% Köp
   234 Köp
   139 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK