Investtech.com

AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Investor B13 nov 2018
Swedish Match13 nov 2018
Alfa Laval13 nov 2018
MTG B13 nov 2018
Millicom International13 nov 2018
Kurser & event hösten 2018
   

OMX Stockholm PI (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt tisdagen och stängde på 560 punkter (-0.07%). Det var den fjärde dagen i rad indexet sjönk.

276 aktier gick upp och 505 gick ner, 75 förblev oförändrade och 46 var utan omsättning.

Totalt blev det under tisdagen omsatt aktier och värdepapper för ca 18.5 miljarder kronor.

Nordea Bank Abp (NDASE) slutade på 83.52 kronor efter att ha stigit 3.30%. Vi måste tillbaka till 7 februari för att hitta en lika omfattande uppgång. Den gången steg aktien med 3.33%. Aktien har därmed stigit nio av de senaste 12 dagarna. Det ser däremot inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, närmar sig motstånd vid ca 84.60 kronor och en vidare nedgång indikeras.
Swedish Match (SWMA) stannade på 433 kronor efter en nedgång på 7.38%. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 30 oktober 2012, då den sjönk 9.55%. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och testar stöd vid ca 426 kronor.
myTaste AB (TASTE) sjönk med hela 9.25% och stängde på 7.06 kronor. Aktien har inte sjunkit mer på en och samma dag sedan 15 november 2017, då den sjönk 9.95%. Tekniskt sett ser det däremot bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt. Aktien har stöd vid ca 3.60 kronor och motstånd vid ca 8.10 kronor.
Lundin Petroleum (LUPE) slutade ned 5.07% till 256 kronor. Aktien har inte stannat på en lägre kurs sedan 4 maj. Tekniskt sett ser det däremot bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt. Aktien har stöd vid ca 203 kronor och motstånd vid ca 285 kronor.
SSAB B (SSABB) utvecklade sig negativt och sjönk 0.83% till en slutnotering på 28.53 kronor. Vi måste tillbaka juni 2017 för att hitta en lägre slutnotering för aktien. Aktien har därmed gått ner 4.17% efter säljsignalen från en huvudskuldra-formation för två dagar sedan.

US 500 kraftigt nedåt
Marknaden föll kraftigt under måndagen, en nedgång 1.97% och US500 Index (US500) stängde på 2726 punkter.

Index
OMX Stockholm PI
   Svagt sälj
OMX Stockholm PI visar ingen klar trend på medellång sikt. Indexet har brutit ned genom stödet vid cirka 562 punkter. Vidare nedgång är därmed signalerad, och det är nu motstånd vid 562 punkter vid reaktioner tillbaka. Indexet är tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
US500 Index
   Köp
US500 Index har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Indexet närmar sig stödet vid cirka 2700 punkter, vilket kan ge en reaktion uppåt. Indexet är tekniskt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
Nibe Industrier B (NIBEB) Kurs 92.42, 13 nov 2018
Nibe Industrier B har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Har tagit ut målkursen vid 95.55 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 91.00 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1136.86
Ref.index:208.46
 Senaste vecka20182017
Portfölj   -1.99%   8.56%   25.42%
Portfölj efter courtage   -1.99%   6.04%   23.32%
OMX Stockholm Benchmark GI   -1.19%   1.93%   10.04%
Index senaste dag
AEX0.67%529.61
ATX0.00%3406.09
CAC400.85%5101.85
COMPX-2.78%7200.87
DAX-1.77%11325
HEX0.34%9413.70
N1000.74%993.46
OMXC25GI-0.89%1091.80
OMXSPI-0.07%560.02
OSEBX-1.26%875.43
PSI20-0.57%4992.03
TECDAX-3.70%2567.19
UKX-0.74%7053.08
EURUSD0.26%112.7818
CL (OIL)-0.43%59.93
Indexvärderingar
 KML
AEXnegnegneutral
ATXneutralneutralneutral
CAC40neutralnegneg
COMPXneutralposneutral
DAXnegnegneutral
HEXnegpospos
N100negnegneg
OMXC25GInegnegpos
OMXSPInegnegpos
OSEBXneutralneutralneutral
PSI20negnegneutral
TECDAXnegneutralpos
UKXnegnegpos
EURUSDnegnegpos
CL (OIL)negneutralneg

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
24% 49% 27%
 227 Köp
 463 Neutral
 262 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   80% Köp
   458 Köp
   113 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2018 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK