AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Industrivärden C14 nov 2019
SAAB B14 nov 2019
Balder B14 nov 2019
SSAB A14 nov 2019
Industrivärden A14 nov 2019
Kurser & event


Det blev en svag nedgång på marknaden under torsdagen, en nedgång på 0.31% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) den stängde på 660 punkter.

398 aktier gick upp och 484 gick ner, 92 förblev oförändrade och 71 var utan omsättning.

Totalt blev det under torsdagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 16.8 miljarder kronor.

SAAB B (SAABB) stängde svagt uppåt på 321 kronor, motsvarande en uppgång på 0.98%. Aktien har därmed stigit nio av de senaste tio dagarna och den senaste månaden har aktien stigit hela 16.71%. Aktien bröt upp genom motståndet vid 318 kronor i en dubbelbotten-formation. Det utlöste en köpsignal och en vidare uppgång till 373 kronor på sju månader indikeras.
Net Insight B (NETIB) slutade på 2.73 kronor efter att ha sjunkit 11.65%. Vi måste tillbaka till 16 januari för att hitta ett lika stort fall. Den gången sjönk aktien med 17.12%. Aktien vände därmed ner efter åtta dagar med uppgång. Tekniskt sett ser det däremot bra ut. Aktien närmar sig stöd vid ca 2.50 kronor.
IRRAS (IRRAS) stängde på 21.20 kronor efter en nedgång på 12.03%. Aktien bröt med bottenrekordet från juli 2018 och gjorde nytt all time low. Aktien har därmed fallit 12 av de senaste 16 dagarna. Omsättningen var dessutom mycket hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 11 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar 22 gånger genomsnittlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det inte heller särskilt bra ut. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.
H&M B (HMB) gick ned 1.65% till en slutnotering på 185 kronor. Vi måste tillbaka 2 oktober för att hitta en lägre slutnotering för aktien. Aktien har därmed fallit 11 av de senaste 13 dagarna. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.
Industrivärden A (INDUA) gick upp 0.44% till en slutnotering på 228 kronor. Aktien bröt med det rekordnoteringen från 19 september och stannade med det på nytt all time high. Aktien har därmed stigit 17 av de senaste 21 dagarna. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.

Sidledes utveckling på US 500 under onsdagen
S&P 500 (SP500) rörde sig närmast horisontellt onsdagen och stängde på 3094 punkter (+0.07%). Indexet har därmed stigit 12 av de senaste 16 dagarna.

Index
OMX Stockholm PI
   Köp
OMX Stockholm PI ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Indexet gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 626. Ger signal om vidare uppgång till 682 eller mer. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 627 punkter. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Indexet har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Svagt köp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i S&P 500 och indexet ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att marknaden är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 3020 punkter. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Indexet har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
SAAB B (SAABB) Kurs 320.60, 14 nov 2019
SAAB B har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Aktien gav också köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 301. Ger signal om vidare uppgång till 340 eller mer. Aktien har format en dubbelbotten-formation och gett signal om fortsatt uppgång till 373. Vid reaktion tillbaka är det nu stöd vid 318. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 319 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1300.90
Ref.index:272.55
 Senaste vecka20192018
Portfölj   1.69%   27.59%   -3.63%
Portfölj efter courtage   1.69%   25.56%   -6.18%
OMX Stockholm Benchmark GI   0.22%   29.10%   -4.64%
Index senaste dag
AEX-0.38%595.26
ATX0.00%3406.09
CAC40-0.10%5901.08
COMPX-0.05%8482.10
DAX-0.40%13230
HEX-0.81%9565.82
N100-0.15%1127.22
OMXC25GI-0.38%1277.52
OMXSPI-0.31%659.60
OSEBX-0.13%907.82
PSI20-0.19%5293.74
TECDAX0.43%2962.29
UKX-0.19%7351.21
EURUSD0.15%110.1596
CL (OIL)0.56%57.12
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXneutralpospos
DAXposposneutral
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIneutralpospos
OSEBXpospospos
PSI20posposneg
TECDAXposposneutral
UKXpospospos
EURUSDnegnegneg
CL (OIL)posnegpos

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
33% 46% 21%
 372 Köp
 509 Neutral
 232 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   79% Köp
   319 Köp
   83 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2019 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK