Investtech.com

AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Swedbank A16 jul 2018
Boliden16 jul 2018
Alfa Laval16 jul 2018
Getinge B16 jul 2018
Fingerprint Cards16 jul 2018

Under måndagen steg marknaden svagt med 0.22% och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 578 punkter.

I dag visade 409 aktier en uppgång och 361 en nedgång. Det var 77 aktier som slutade på samma nivå som dagen innan och 54 var utan omsättning.

Totalt blev det under måndagen omsatt aktier och värdepapper för ca 13.2 miljarder kronor.

Note (NOTE) steg kraftigt med 10.83% och stannade på 24.05 kronor. Förra gången aktien steg lika mycket var 6 februari 2015, då den steg 14.38%. Det var dessutom extremt hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 83 miljoner kronor i aktien, vilket är 120 gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt, men har brutit upp igenom motstånd vid ca 23.10 kronor.
Alfa Laval (ALFA) steg kraftigt med 8.04% och stannade på 230 kronor. Aktien har inte stigit mer på en och samma dag sedan 16 juli 2015, då den steg 12.49%. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, men provar motstånd vid ca 233 kronor.
BioArctic AB (BIOAB) steg måttligt 2.02% och slutade på 101 kronor. Aktien har därmed stigit 11 av de senaste 13 dagarna. Aktien har därmed gått upp 278% efter köpsignalen från en rektangelformation för sex dagar sedan.
Capio AB (CAPIO) steg måttligt 0.38% och slutade på 53.20 kronor. Aktien har därmed stigit för femte dagen i rad. Aktien har därmed stigit 34.51% efter köpsignalen från en dubbelbotten-formation för en månad sedan.
Netent AB (NETB) stannade på 34.94 kronor efter en nedgång på 4.69%. Den senaste veckan har aktien sjunkit hela 19.27%. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt och en vidare nedgång indikeras.

Svag nedgång på NASDAQ under måndagen
Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen, en nedgång på 0.26% och Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) den stängde på 7806 punkter.

Dow Jones svagt upp under måndagen
Under måndagen steg marknaden svagt med 0.18% och Dow Jones Industrial Average (DJX) stängde på 25064 punkter.

Index
OMX Stockholm PI
   Svagt köp
OMX Stockholm PI ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt och fortsatt utveckling i samma riktning indikeras. Indexet har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 578 punkter. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Indexet är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Nasdaq Combined Composite Index
   Köp
Nasdaq Combined Composite Index ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Indexet har stöd vid cirka 7580 punkter. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Dow Jones Industrial Average
   Svagt sälj
Dow Jones Industrial Average ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Indexet testar motståndet vid cirka 25300 punkter. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 25300 punkter kommer att utlösa en köpsignal. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Indexet är totalt sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt.
Dagens aktie
Active Biotech (ACTI) Kurs 4.52, 16 jul 2018
Active Biotech ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 3.62. Ger signal om vidare uppgång till 14.00 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 4.30 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1219.91
Ref.index:216.94
 Senaste vecka20182017
Portfölj   3.17%   15.85%   25.42%
Portfölj efter courtage   3.17%   14.34%   23.32%
OMX Stockholm Benchmark GI   1.11%   4.74%   10.04%
Index senaste dag
AEX-0.32%558.35
ATX0.00%3406.09
CAC40-0.36%5409.43
COMPX-0.26%7805.72
DAX0.16%12561
DJX0.18%25064
HEX0.20%10055.00
N100-0.32%1062.74
OMXC25GI-0.20%1171.93
OMXSPI0.22%578.20
OSEBX-0.72%868.03
PSI200.02%5620.74
TECDAX0.64%2841.87
UKX-0.80%7600.45
VIX SP5005.34%12.83
EURUSD-0.13%116.7146
CL (OIL)-3.98%68.19
Indexvärderingar
 KML
AEXnegpospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40posneutralpos
COMPXpospospos
DAXnegpospos
DJXposnegneutral
HEXneutralpospos
N100neutralneutralpos
OMXC25GInegpospos
OMXSPIpospospos
OSEBXnegnegpos
PSI20pospospos
TECDAXpospospos
UKXnegposneutral
VIX SP500neutralpospos
EURUSDneutralnegpos
CL (OIL)neutralpospos

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
31% 47% 22%
 294 Köp
 444 Neutral
 212 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   71% Köp
   302 Köp
   124 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2018 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK