AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Hexagon B17 jan 2020
Kambi Group17 jan 2020
Immunicum17 jan 2020
Fagerhult17 jan 2020
Öresund17 jan 2020
Kurser & event 2020

OBS: Veckans aktietips 2020 är tillgängligt för prenumeranter på Investor-, Trader-, Professional- och Institutional-nivå hos Investtech.com. Kom ihåg att registrera dig!

OMX Stockholm PI (OMXSPI) steg 0.76% och bröt 700-gränsen för första gången. Det nya rekordet blev på 705 punkter. Veckan som helhet gav en uppgång på 2.2%. Indexet har därmed stigit 16 av de senaste 22 dagarna.

528 aktier gick upp och 390 gick ner, 92 förblev oförändrade och 79 var utan omsättning.

Totalt blev det under fredagen omsatt aktier och värdepapper för cirka 22.4 miljarder kronor.

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) steg med hela 8.90% och stängde på 187 kronor. Förra gången aktien steg lika mycket var 17 juli 2019, då den steg 10.37%. Aktien har därmed stigit 16 av de senaste 23 dagarna och den senaste veckan har aktien stigit hela 20.61%. Det var dessutom hög omsättning. Totalt blev det köpt för ca 569 miljoner kronor i aktien, vilket är fyra gånger så mycket som en vanlig dagsomsättning. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
Oncology Venture (OV) gick upp 19.72% till en slutnotering på 3.40 kronor. Aktien har inte varit högre sedan oktober 2019. Den senaste veckan har aktien stigit hela 61.14%. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt.
Swedish Match (SWMA) stannade på 540 kronor efter en svag uppgång på 0.41%. Aktien har därmed stigit 18 av de senaste 22 dagarna och den senaste månaden har aktien stigit hela 21.48%. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 463 kronor och en vidare uppgång indikeras.
Cell Impact B (CIB) gick upp 24.29% till en slutnotering på 17.40 kronor. Aktien har inte varit högre sedan oktober 2016. Den senaste veckan har aktien stigit hela 58.90%. Omsättningen var dessutom hög. Totalt blev det köpt och sålt för ca 34 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar fem gånger genomsnittlig dagsomsättning. Tekniskt sett ser det också bra ut. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 9.60 kronor och en vidare uppgång indikeras.
Det var mycket hög omsättning i Addnode Group B (ANODB). Totalt blev det köpt och sålt för ca 130 miljoner kronor i aktien, vilket motsvarar 41 gånger genomsnittlig dagsomsättning. Addnode Group B (ANODB) stängde svagt uppåt på 194 kronor, motsvarande en uppgång på 1.84%. Det ser också bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, har stöd vid ca 157 kronor och en vidare uppgång indikeras.

US 500 svagt upp under fredagen
Under fredagen steg marknaden svagt med 0.39% och S&P 500 (SP500) stängde på 3330 punkter. För veckan som helhet visade index en uppgång på 2.0%.

Index
OMX Stockholm PI
   Köp
OMX Stockholm PI ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 626. Målkursen vid 682 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 627 punkter. Det kortsiktiga momentumet i indexet är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för OMX Stockholm PI. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
S&P 500
   Köp
S&P 500 har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt, men den starka uppgången kan ge reaktioner tillbaka på kort sikt. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har indexet stöd vid cirka 3000 punkter. RSI över 70 visar att momentum i indexet är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa indexet, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Dagens aktie
JM (JM) Kurs 285.70, 17 jan 2020
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i JM och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 261 kronor. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Köp
Modellportfölj, Stockholmsbörsen
Portfölj:1443.04
Ref.index:291.96
 Senaste vecka20202019
Portfölj   3.72%   4.17%   34.91%
Portfölj efter courtage   3.72%   4.05%   32.31%
OMX Stockholm Benchmark GI   2.13%   3.32%   31.45%
Index senaste dag
AEX0.57%615.57
ATX0.00%3406.09
CAC401.02%6100.72
COMPX0.34%9388.94
DAX0.72%13526
HEX0.62%10272.00
N1000.94%1170.06
OMXC25GI0.89%1368.85
OMXSPI0.76%704.96
OSEBX1.07%946.63
PSI200.02%5307.98
TECDAX0.73%3152.54
UKX0.85%7674.56
EURUSD-0.40%110.9001
CL (OIL)0.03%58.54
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXposposneutral
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC25GIpospospos
OMXSPIpospospos
OSEBXpospospos
PSI20posposneg
TECDAXpospospos
UKXposposneutral
EURUSDposnegneg
CL (OIL)negneutralneutral

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
Stockholmsbörsen - Medellång sikt
 
      
42% 40% 18%
 477 Köp
 454 Neutral
 206 Sälj
Håll koll på insiderna! Insiderköp i grönt och sälj i rött.
 
   Senaste månad:
   66% Köp
   335 Köp
   170 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2020 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Personligt nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du anpassa AnalysNytt efter ditt behov. Lägg in dina aktier, dina portföljer, osv., och få uppdateringar rätt i din inkorg. Ett personligt AnalysNytt är det bästa sättet att få en daglig översikt över marknaden och egna investeringar.
Om du på en sida ser denna knappen, kan du klicka på den och välja att lägga till en förenklad version av sidan som en liten box i AnalysNytt eller på startsidan.

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.

Anpassa AnalysNytt

Se hur du kan anpassa AnalysNytt till dina behov. 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK