Dagens case 2000-2018. Resultater

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Publisert 18.09.2018

Investtech har publisert dagens case til våre abonnenter siden år 2000. Hver dag i 18 år har vi i Norge og Sverige plukket ut en aksje med konkret anbefaling om å kjøpe eller selge. Vi ser på hvordan anbefalingene har gått.

Tabellen viser absolutt avkastning på aksjer som er publisert som dagens case på Investtechs hjemmesider fra oppstarten i 2000 til 1. juni 2018. Avkastning er beregnet fram til 1. september 2018.

Anbefaling Antall Dag Uke Måned Kvartal
Selg 259 -0,6 -0,5 -0,5 -2,1
Svak selg 130 0,0 -0,5 -0,6 -0,6
Watch 432 0,5 0,3 -0,8 0,0
Svak kjøp 1234 0,7 1,1 2,3 5,0
Kjøp 6756 0,5 0,9 2,4 5,0

Til sammen hadde vi 8811 dagens case-anbefalinger i perioden, 4373 i Sverige og 4438 i Norge. Av disse var 6756, tilsvarende 77 prosent, rene kjøpsanbefalinger. I gjennomsnitt steg disse aksjene 2,4 prosent den kommende måneden og 5,0 prosent de kommende tre månedene.

Også avkastning relativt til børsen, målt ved Hovedindeksen, har vært sterk. Grafen under viser absolutt og relativ avkastning for Investtechs kjøpscaser.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs og Stockholmsbörsen 2000 til 2018.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs og Stockholmsbörsen 2000 til 2018. Absolutt og relativt mot referanseindeksens utvikling.

Resultatene på Investtechs caseanbefalinger anses sterke. Kjøpscasene har steget i verdi, både absolutt og relativt sett, og salgscasene har falt i verdi. Det er et stort antall samples som ligger til grunn, så signifikansen anses høy.

Dagens case anses som en viktig del av Investtechs abonnementstjeneste. Målet er hver dag å presentere en aksje der våre kunder kan gjøre gode investeringer. Dagens case presenteres på hjemmesiden for abonnenter i god tid før børsåpning i Norge og Sverige.

Resultater Norge: Les hele rapporten med detaljer og drøfting av resultatene her.

Resultater Sverige: Les hele rapporten med detaljer og drøfting av resultatene her.

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

Hvor finner jeg dagens case fra Investtech?

For å få tilgang til Investtechs dagens case, må du være abonnent hos Investtech. Klikk deretter på Dagens case i venstremenyen, eller velg dagens case-boksen fra startsiden etter innlogging.

Inne på dagens case-siden, får du oversikt over de siste ti dagers case ved å klikke på Tidligere Case øverst til høyre på siden.

Interessert i detaljene?

Les hele rapporten med flere detaljer og drøfting av resultatene her.

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK