Spennende sektor, men laber interesse

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Publisert 12.03.2019

Et av de store vekstområdene det siste tiåret er bioteknologi. Sektoren har hatt noen blaff på Oslo Børs, men det siste året har det vært laber interesse og fallende kurser.

Sektoren som helhet teller åtte selskaper og har en samlet markedsverdi på 5,5 milliarder kroner. Den siste måneden var gjennomsnittlig daglig omsetning 12 millioner kroner, hvorav Nordic Nanovektor sto for åtte. På Stockholmsbørsen teller sektoren 47 selskaper verdsatt til 85 milliarder svenske kroner og med en samlet dagsomsetning på nesten 200 millioner kroner.

Mange av selskapene innen bioteknologi er i en tidlig fase, der forskning og utprøving av medikamenter er viktig, mens salgsinntektene foreløpig er svært beskjedne. Positive nyheter kan gi kraftige løft i aksjekursen, mens negative kan sende kursene til bunns. Vi ser på tre av de norske biotekselskapene og ett svensk. Alle har stor oppside, men også høy risiko.

Nordic Nanovector ASA (NANO.OL) 

Nordic Nanovector tidoblet seg i løpet av 2016. Siden har kursen falt nesten 70 prosent. Selskapet har null i inntekt og et akkumulert underskudd på over en milliard kroner de siste fire årene. Påtroppende CEO Eduardo Bravo kjøpte seg imidlertid inn for 277.000 kroner på kurs 66 i fjor sommer, og demonstrerer tro på selskapet. Kursen står nå like over 40 kroner, der det er støtte fra tidligere bunner. Brudd over 46 kroner, der det er motstand, vil være et kjøpssignal. Neste motstand er ikke før 68 kroner, opp 56 prosent, så oppsiden er stor. Et brudd under 40 kroner vil imidlertid være et sterkt salgssignal, og aksjen kan da lett falle ytterligere 50 prosent eller mer.

Targovax AS (TRVX.OL) 

Targovax har vist en lignede utvikling. Kursen debuterte på åtte kroner i 2016, steg 300 prosent til 32 i 2017, men er nå nesten tilbake til start. Tidligere støttenivå ved 9,20 kroner er brutt og investorene har vist en fallende tro på selskapet det siste året. En videre svak utvikling indikeres. Brudd opp gjennom 9,20 vil imidlertid være et kjøpssignal for selskapet som ikke har hatt inntekter de siste tre årene.

Biotec Pharmacon (BIOTEC.OL) 

Biotec Pharmacon er en vetaran innen bransjen, med notering på Oslo Børs siden 2005. I den perioden har kursen svingt mellom cirka 3 og 50 kroner. I løpet av én dag i 2009 falt kursen cirka 90 prosent; et godt bevis på risikoen i bransjen. Aksjen har ligget i en fallende trendkanal det siste året, etter at flere og flere investorer har gitt opp og solgt til stadig lavere priser. Nå er også omsetningen på lavnivå, med bare 80.000 kroner omsatt over Oslo Børs per dag siste måned. Det ser ut som det snart bare er innsiderne som tør ta i aksjen. Det har vært ni innsidekjøp i selskapet det siste året. Teknisk er aksjen svak, men brudd over 4,80 kroner vil være et kjøpssignal.

Vitrolife (VITR.ST) 

Vitrolife er den mest handlede biotek-aksjen på Stockholmsbørsen, med en omsetning på rundt 50 millioner kroner per dag. Aksjen har gitt kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon og ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Her indikeres at investorene er positive og at selskapet utvikler seg bra. Vitrolife omsatte for 1,1 milliard svenske kroner i 2018 og satt igjen med 310 millioner kroner i resultat. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

 

Analysene er basert på sluttkurs 08.03.2019 og er skrevet for publisering i DN.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK