Norden topp 10 - vecka 42, 2017

Publicerad 2017-10-20

Veckans Norden topp 10 består av sex svenska, inga norska, två danska och två finska aktier.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.

Listan ger lämpliga köpkandidater för investerare med en tidshorisont på 1-6 månader. Om du inte är kund hos Investtech tryck här för gratis tillgång i 14 dagar!

1.  Com Hem Holding AB(COMH.ST) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 123.5 (-1.1)
En närmast horisontell trend är bruten uppåt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Har gett köpsignal från glidande medelvärde, vilket också signalerar om en fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 118 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 118 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

2.  Outotec Oyj(OTE1V.HEX) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 6.84 (0.11)
Outotec Oyj ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har också brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 6.60 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 6.60 euro vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

3.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 12.55 (0.04)
Stora Enso Oyj R visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 11.80. Ger signal om vidare uppgång till 12.84 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 12.20 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

4.  SSAB A(SSABA.ST) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 41.4 (-0.28)
SSAB A ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 37.99 och motståndet på 45.82. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 40.55. Ger signal om vidare uppgång till 48.31 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 40.00 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 40.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

5.  Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 81.9 (-0.25)
Nibe Industrier B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Har tagit ut målkursen vid 83.64 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 80.60 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 80.60 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

6.  William Demant Holding(WDH.CO) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 177 (-2.4)
William Demant Holding har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har tagit ut målkursen vid 179 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid ca 176 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 176 kroner utlöser en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

7.  Sandvik(SAND.ST) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 147.1 (1.4)
Sandvik visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 144 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 144 kronor vid reaktioner tillbaka. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

8.  FLSMIDTH & CO(FLS.CO) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 417.7 (-4.2)
FLSMIDTH & CO ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien testar stödet vid ca 416 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

9.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 274.1 (1.4)
Lifco AB. ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 279 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien närmar sig stödet vid ca 270 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

10.  ÅF(AFB.ST) - 19 okt 2017. Senaste slutkurs: 189 (-0.4)
ÅF visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 175. Målkursen vid 185 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien testar stödet vid ca 188 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

Skrivet avEspen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech

Hjälp:

- Snabbstartguide

- Stockpicking-verktyg

- Tekniska indikatorer

 

Tidigare Norden topp 10:

- 2017, vecka 41

- 2017, vecka 40

- 2017, vecka 39

- 2017, vecka 37

- 2017, vecka 36

- 2017, vecka 35

- 2017, vecka 34

- 2017, vecka 32

- 2017, vecka 28

- 2017, vecka 26

- 2017, vecka 25

- 2017, vecka 23

- 2017, vecka 22

- 2017, vecka 20

- 2017, vecka 19

- 2017, vecka 18

- 2017, vecka 17

- 2017, vecka 16

- 2017, vecka 14

- 2017, vecka 13

- 2017, vecka 12

- 2017, vecka 11

- 2017, vecka 9

- 2017, vecka 8

- 2017, vecka 7

- 2017, vecka 6

- 2017, vecka 5

- 2017, vecka 3

- 2017, vecka 2

2016

- 2016, vecka 51

- 2016, vecka 49

- 2016, vecka 48

- 2016, vecka 45

- 2016, vecka 44

- 2016, vecka 43

- 2016, vecka 42

- 2016, vecka 41

- 2016, vecka 40

- 2016, vecka 39

- 2016, vecka 38

- 2016, vecka 37

- 2016, vecka 35

- 2016, vecka 34

- 2016, vecka 32

- 2016, vecka 27

- 2016, vecka 26

- 2016, vecka 24

- 2016, vecka 23

- 2016, vecka 21

- 2016, vecka 20

- 2016, vecka 19

- 2016, vecka 17

- 2016, vecka 16

- 2016, vecka 15

- 2016, vecka 14

- 2016, vecka 13

- 2016, vecka 11

- 2016, vecka 10

- 2016, vecka 9

- 2016, vecka 8

- 2016, vecka 7

- 2016, vecka 6

- 2016, vecka 5

- 2016, vecka 3

- 2016, vecka 2

- 2016, vecka 1

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+