Säljsignaler från huvudskuldra-formationer har varierande prediktionskraft

Publicerad 14 november 2019

Nya forskningsresultat från Investtech visar att säljsignalerna från huvudskuldra-formationer verkar obetydliga på kort sikt, medan de ger svag underavkastning på lång sikt. På medellång sikt har de givit en annualiserad underavkastning på 9,8 procentenheter under perioden 1996–2018.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifiering av geometriska kursformationer i aktiekurser. Tanken är att dessa beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar kommande kursriktning. Huvudskuldra-formationer är en typ av sådana formationer.

När en huvudskuldra-formation bildas, indikerar det att pessimismen ökar hos investerarna och att aktien inleder en fallande trend. Många räknar sådana formationer som någon av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys. De används särskilt för att förutsäga vändningar i långsiktiga marknadstrender, men används också på kortare sikt.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges huvudskuldra-formationer med beteckningen HS och en röd pil nedåt för säljsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel CellaVision, som gav säljsignal från huvudskuldra-formation den 23 oktober.

Figur 1: CellaVision (CEVI.ST) Senaste slutkurs: 293.50 (+8.00), 13 nov 2019

Våra abonnenter kan hitta aktier med sådana säljsignaler med bland annat verktyget Signaler.

Vi önskade att titta på vilka statistiska resultat sådana säljsignaler givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från omvänd-huvudskuldra-formationer och huvudskuldra-formationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter att säljsignaler från huvudskuldra-formationer identifierade på Investtechs medellångsiktiga kursgrafer. Signalerna utlöstes dag 0, och vi har följt utvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka röda kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala röda kurvan visar hur referensindexet utvecklat sig under samma period som vi mätte utvecklingen av aktierna med säljsignaler.

Figur 2: Huvudskuldra-formationer Norden summerat, medellång sikt, 1996–2018.

Säljsignaler från huvudskuldra-formationer på kort sikt har givit en underavkastning på 0,1 procentenheter efter en månad, motsvarande en annualiserad underavkastning på 1,5 procentenheter.

Säljsignaler från huvudskuldra-formationer på medellång sikt har givit en underavkastning på 0,2 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad underavkastning på 1,3 procentenheter. Efter 22 dagar (1 månad) är emellertid avkastningen 0,1 procent för signalaktierna, motsvarande 0,8 procentenheter mindre än referensindexet. Det ger en annualiserad underavkastning på 9,8 procentenheter.

På lång sikt har säljsignalerna från huvudskuldra-formationer givit en underavkastning på 0,7 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad underavkastning på 2,6 procentenheter.

Datamängderna är lite för små och differensavkastningen mot referensindexen är inte övertygande på alla tidshorisonter.

Med relativt god signifikans tycks det som om signaler från huvudskuldra-formationer på medellång sikt ger bra signaler för kommande fyra till fem veckorna. Säljsignaler från långsiktiga huvudskuldra-formationer tycks också indikera kommande underavkastning mot genomsnittlig börsutveckling, medan statistiska förhållanden antyder att säljsignalser på kort sikt är obetydliga i prediktionssammanhang.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Omvänd/Huvudskuldra-formationer, kort sikt

Omvänd/Huvudskuldra-formationer, medellång sikt

Omvänd/Huvudskuldra-formationer, lång sikt

 

 

Keywords: h_PatHsSell.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK