Insynsköp som indikator för kommande kursutveckling i aktien

Publicerad 31 maj 2019

Aktier med insynsköp har igenomsnitt presterat bättre än referensindexet under perioden efter insynsköpet, och aktier med insynsförsäljning har i genomsnitt presterat sämre än referensindexet under perioden efter insynsförsäljningen. Det visar en forskningsrapport från Investtech baserat på 20 år med data från Oslo Börs och 16 år med data från Stockholmsbørsen.

Analys av insynsaffärer är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets styrelse eller management köper aktier, är det en signal om att denne anser aktien är billig. Insynsförsäljning betraktas som en signal om att aktien är dyr eller att risken är hög.

Investtechs insynshandelsanalyser ger översikt över insynsköp och insynsförsäljningar i ett bolag över tid.

Innsidehandler per selskap

Läs mer om analys av insynsaffärer på våra hjälpsidor här.

Resultat insynsköp

Insynsköp Sverige.

Insynsköp Norge.

Figur 1: Kursutveckling första 66 dagarna efter insynsköp.

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling efter insynsköp i Sverige och Norge. Affärerna rapporterades före börsens stängningstid på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå linjen visar hur aktier med insynsköp i genomsnitt har utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den tunna blå linjen är genomsnittlig utveckling för referensindexet under samma period.

66-dagars-siffror Sverige Norge Viktat snitt
Köpsignaler 4,3 % 3,5 % 4,0 %
Referensindex under samma period 2,4 % 2,2 % 2,3 %
Meravkastning köpsignal 1,8 %e 1,4 %e 1,7 %e
Annualiserad
Köpsignal 17,3 % 14,1 % 16,3 %
Referensindex under samma period 9,6 % 8,5 % 9,2 %
Meravkastning köpsignal 7,7 %e 5,7 %e 7,2 %e

Tabellen visar annualiserad avkastning och annualiserad meravkastning i procentenheter, betecknat %e.

Vi ser att insynsköp både i Sverige och Norge har följts av en positiv avkastning kommande månaderna. I Sverige var uppgången 4,3 procent och i Norge 3,5 procent, som ger ett viktat snitt på 4,0 procent. Annualiserad avkastning är 16,3 procent, motsvarande en meravkastning på 7,2 procentenheter mot referensindexet under samma period.

Vi såg också att aktier med insynsköp i genomsnitt hade fallit under perioden före köpet. Motsatt hade aktier med insynsförsäljning stigit under perioden före försäljningen. Dessa observationer är en indikation på att insynspersoner köper när de anser aktien är fundamentalt billig, och har fallit mer än den förtjänat, samtidigt som insynspersonerna säljer när de anser aktien har stigit för mycket och har blivit fundamentalt dyr. Investtechs insynshandelanalys kan därmed betraktas som en enkel fundamental analys av aktien.

Du hittar fler resultat och detaljer i forskningsrapporten som du kan läsa här.

Keywords: h_InsiderBuy.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK