Ändringar i algoritmerna för stöd och motstånd

Publicerad 2019-09-23

Investtech-forskningen kring stöd och motstånd hösten 2019 har avslöjat viktiga resultat. På några områden motsvarar forskningsresultaten teknisk analysteori, medan andra resultat indikerar att teorin är svag eller till och med felaktig. Vi har funnit det lämpligt att ändra algoritmerna som används i Investtechs automatiska tekniska analyser.

De tre viktigaste konklusionerna är följande:

Slutsats 1
Aktier som har reagerat ned och testar stöd (köpsignal), eller har reagerat upp och testar motstånd (säljsignal), har i större utsträckning utvecklats i linje med börsen under den efterföljande perioden. Sådana signaler ger liten information om kommande kursutveckling och kan utan väsentlig förlust uteslutas från en teknisk analys av en aktie. Resultaten sår tvivel kring ett viktigt element i klassisk teknisk analysteori.

Slutsats 2
Aktier som brutit upp genom motstånd (köpsignal), har fortsatt att stiga, och har stigit mer än den generella börsutvecklingen. Aktier som har brutit ned genom stöd (säljsignal), har fortsatt att prestera svagt framöver. Sådana signaler kan vara värdefulla vid beslut om aktien skall köpas eller säljas. Om man överväger köpa en aktie, kommer tiden efter brott upp genom motstånd vara en statistiskt gynnsam tidpunkt. Detta är i linje med klassisk teknisk analysteori.

Slutsats 3
Aktier som ligger långt över stöd och inte har motstånd, har stigit mycket bra den kommande perioden. Motsvarande har aktier som ligger långt under motstånd och inte har stöd, presterat mycket svagt den kommande perioden. Trots att detta teoretiskt ofta anses vara neutrala situationer, så visar forskningsresultaten här att det statistiskt set är mycket bra signaler.

Resultaten verkar konsekventa, starka och robusta. Vi har från och med analyser med slutkurs 19 september implementerat följande ändringar i våra automatiska analyser:

  • Reaktion tillbaka och test av stöd anses neutralt. Detta ansågs tidigare vara positivt.
  • Reaktion upp och test av motstånd anses neutralt. Detta ansågs tidigare vara negativt.
  • Kurs långt över stöd och brist på motstånd anses positivt. Detta ansågs tidigare vara neutralt.
  • Kurs långt under motstånd och brist på stöd anses negativt. Detta ansågs tidigare vara neutralt.
  • Kurs mellan stöd och motstånd, utan att ligga väldigt nära någon av nivåerna, anses neutralt. Detta ansågs tidigare positivt om kursen låg mycket närmare stöd än motstånd, och negativt om kursen låg mycket närmare motstånd än stöd.

På några områden behölls algoritmerna oförändrade:

  • Brott upp genom motstånd anses positivt.
  • Brott ned genom stöd anses negativt.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK