Aktier och risk, del 1: Olika aktier har olika risk

Publicerad 2020-06-22
Av forskningschef Geir Linløkken och förvaltningschef Fredrik Tyvand.

I tidigare Investtech-artiklar har vi redogjort för att många investerare gör ett misstag genom att ha en förkärlek till att köpa aktier som har fallit, samtidigt som de är för snabba att sälja efter att kursen stigit. Vi har också skrivit om att handel med så kallade lottoaktier är frestande, men att  det ger en förlust för de allra flesta.

Ett annat misstag som många småsparare gör är att de i allmänhet tänker för lite på risk, eller inte är medvetna om risk alls.

Så låt oss göra det klart direkt: Att investera i aktier innebär risk. Du kan förlora pengar! Vissa enkla steg kan dock minska sannolikheten för stora förluster. I den här artikeln kikar vi på vad du kan göra för att minska risken.

Artikeln är indelad i fyra delar:

Olika aktier har olika risk

  • Vad du kan förvänta?
  • Var medveten om risken för varje aktie.

Diversifiering och portföljer

  • Sprid pengarna på flera aktier, men inte för många.
  • Sprid dina investeringar i olika sektorer.

Långsiktighet

  • Var långsiktig.
  • Bli investerad.
  • Var tålmodig.
  • Daytrading är för proffsen.

Ta lite risk och ha kul!

  • Kom ihåg att ha kul!
  • Sammanfattning.

 

Del 1 följer här.

Aktier och risk,  del 1: Olika aktier har olika risk

Vad kan man förvänta sig?

Sedan 1 januari 2000 har börserna i Oslo, Stockholm och Köpenhamn stigit med 7.3, 5.9, respektive 8.3 procent årligen. På lång sikt beräknas det att börserna i genomsnitt ska ge en årlig avkastning ungefär fyra procentenheter högre än vad ett bankkonto ska ge. Det är med andra ord vad investerare kräver för risken de tar med att ha pengarna i aktier.

Med de låga räntor vi har idag kan man förvänta sig fyra till sju procent avkastning på aktiemarknaden. Och förhoppningsvis något mer, om du har en bra investeringsstrategi, bra verktyg, och en strategi för riskhantering.

Om du funderar på att tjäna mycket pengar snabbt, kommer det per automatik innebära en hög risk. Då söker man medvetet eller undermedvetet investeringar med hög risk. Statistiskt sett har det varit mindre lyckat, se artikeln om Lottoaktier.

 Var medveten om risken för varje aktie

En aktiens risk bedöms kanske bäst genom att titta på räkenskaperna, ledning, marknadspotential, och makroekonomiska förhållanden. En sådan analys är dock mycket krävande. Vi tror att det mesta av risken beskrivs väl av två faktorer beräknade utifrån aktiens historiska omsättning och kursfluktuationer (volatilitet).

Volatilitetsrisken indikerar risk i förhållande till hur stor volatiliteten normalt är i aktien. Om volatilitetsrisken är hög, vet du att aktiekursen har stora dagliga- och månatliga variationer. Innehar du sådana aktier kan ditt värde gå upp och ner kraftigt på kort sikt.

Likviditetsrisk indikerar risk i förhållande till hur lätt det är att göra affärer i aktien. Om likviditetsrisken är hög finns det ofta en stor spridning mellan köpare och säljare, och små och få volymer handlas. Genom att genomföra ett köp eller försäljning av en sådan aktie kan värdet på din investering gå upp eller ner betydligt, särskilt om du ska handla en större post och/eller har bråttom att komma in eller ut ur aktien.

Investtechs sidor anger riskklassen för varje noterad aktie. Risken beräknas utifrån volatilitet och likviditet och betecknas som låg, medium, hög, respektive extrem.

Det kan vara kul att investera i en spännande aktie med stor potential. Utmaningen är att sådana aktier lätt faller in i gruppen med extrem eller hög risk. Investera med fördel litegrann, men se det som ett krydda till portföljen snarare än en större investering. Om du köper en eller två sådana aktier anses en kombination av positiva insiders och positiv teknisk analys på kort sikt en reducerad risk, och ökar sannolikheten för en god prisutveckling framöver. På grund av det dåliga statistiska utfallet de extremt volatila aktierna har uppvisat (se artikeln om Lottoakter), visas en varningstriangel högst upp i Investtechs analyser av sådana.

 

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK