Investtechs nyttårsraketter 2019

[This article is not yet translated to SWE. Showing untranslated version.]
Publisert 07.12.2018

Aksjer som har falt mye, har tradisjonelt utgjort hovedtyngden av aksjer i en portefølje av nyttårsraketter. Tanken er at aksjer som har gjort det svakt fram til begynnelsen av desember, ofte får seg en ekstra knekk fram mot jul. En forskningsrapport fra Investtech fra 2008 viser at gjennomsnittlig oppgang for årets tapere på Oslo Børs var på 8,3 prosent i januar. Av dette kom hele 6,9 prosentpoeng fra nyttår og fram til 10. januar.

Følgende aksjer, med minst en million kroner i daglig likviditet, har per sluttkurs 6. desember falt over 40 prosent på Oslo Børs i år: IDEX, ARCHER, NEXT, PROTCT, GIG, ZAL, TRVX, WALWIL, XXL, SBX, ASETEK, OTELLO, REC, QEC, SOFF, THIN, ELE

I tillegg gjør små selskaper det statistisk bedre enn store selskaper i tiden rundt nyttår, spesielt i januar. Statistikk Investtech har beregnet for Oslo Børs over perioden 2008 til 2018 viser at 60-80-prosentpercentilen av aksjene basert på likviditet, tilsvarende aksjer med mellom cirka tre og 17 millioner kroner i gjennomsnittlig daglig omsetning, har utviklet seg på linje med de største aksjene i desember, men hele 3,4 prosentpoeng bedre i januar.

Statistikk Investtech har beregnet viser at høyvolatile selskaper, altså aksjer der kursen svinger mye fra dag til dag, for perioden 2008 til 2018 gjorde det litt bedre enn mindre volatile aksjer både i desember og januar. Tallene var +3,3 % og 2,4 % for de mest volatile mot 1,5 % og 2,1 % for de minst volatile i henholdsvis desember og januar. Interessant er imidlertid at de volatile aksjene først falt, men så steg veldig godt i perioden fra cirka 15. desember til cirka 8. januar.

Samlet er det aksjer som har falt mye, er relativt små selskaper og som har høy risiko, som har potensiale til å bli nyttårsraketter. Slike aksjer har statistisk gjordt det bra fra midten av desember til starten på nyåret.

Vi ser også på tekniske forhold. Spesielt kan aksjer som har vendt opp på kortsiktige tekniske chart eller viser tidlige signaler på å snu opp, være interessante. Aksjer med positiv volumbalanse, brudd på kortsiktig motstand, innsidekjøp og/eller som har dannet pivotbunner eller ligger nær støttenivåer er kandidater.

Vi har funnet ti slike aksjer. Basert på statistikk over aksjer med lignende forhold tidligere år, vil man kunne gjøre gode kjøp i disse i perioden fram til cirka 15. desember for å få en fin oppgang fram til første eller andre uken i januar. Dette er Investtechs nyttårsraketter for 2019.

Vær oppmerksom på at risikoen i aksjene er svært høy.

PhotoCure (PHO.OL) Siste sluttkurs: 33.40

PhotoCure har falt nesten 50 prosent siden toppen i september. Det har sendt kursen helt ned til gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Nivået sammenfaller med det langsiktige støttenivået ved 32-33 kroner. Den stigende trenden signaliserer videre oppgang, så dagens kursnivå, like over støtten, kan være et godt inngangsnivå for både kortsiktige og langsiktige investorer. Karakteristika som smallcap, høyvolatil og stort fall fra årstopp, gjør aksjen til en potensiell nyttårsrakett. Aksjen er positiv på innsidehandler etter kjøp fra styreleder Jan H. Egberts og to andre innsidere i løpet av november. Det indikerer at aksjen nå er fundamentalt billig.

Wallenius Wilhelmsen A (WALWIL.OL) Siste sluttkurs: 28.90

Wallenius Wilhelmsen er en av årets taperaksjer med et fall på over 50 prosent. Aksjen har imidlertid gått sidelengs den siste måneden og viser tegn til å bryte den fallende trendkanalen. Positiv volumutvikling indikerer at selgerne ikke lenger presser på for å komme seg ut, mens kjøperne begynner å bli mer aktive. Dette kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend. Aksjen har kortsiktig støtte ved cirka 28 kroner. Det er motstand ved 32-33 kroner og brudd over det nivået vil være et kjøpssignal for aksjen. Karakteristika som smallcap, volatil og stort fall fra årstopp, gjør Wallenius Wilhelmsen til en potensiell nyttårsrakett.

B2Holding AS (B2H.OL) Siste sluttkurs: 12.46

B2Holding er en av årets taperaksjer. Kursen har de siste dagene brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på svært høyt volum. Kombinert med det tidligere store fallet og at vi nå nærmer oss et nytt år, kan dette være et mulig sell-off. I så tilfelle vil det være muligheter for å gjøre gode kjøp den kommende uken. Aksjen oppfyller flere kriterier for å kunne bli en nyttårsrakett. B2Holding er maksimalt positiv på innsidehandler, noe som indikerer at den er fundamentalt billig og at ledelsen har tro på kursoppgang.

Element ASA (ELE.OL) Siste sluttkurs: 0.88

Element er årets store børstaper med et fall på 79 prosent. Investorene har gjennom mesteparten av året presset på for å komme seg ut av aksjen og kursen har ligget i en fallende trendkanal. Bare siste måned er kursen ned rundt 50 prosent. Nå synes det imidlertid som å salgstrykket begynner å tørke opp. Volumutviklingen er positiv på lang sikt og to innsidere kjøpte seg opp i går, torsdag. Aksjen er en høyvolatil smallcap med stort årsfall og har alle karakteristika for å kunne bli en god nyttårsrakett. Merk at risikoen er særdeles høy.

Scottish Salmon Compan (SSC.OL) Siste sluttkurs: 15.70

Scottish Salmon Company ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har falt tilbake de siste ukene og nærmer seg nå gulvet i den stigende kanalen. Aksjen har motstand ved 19 kroner, cirka 21 prosent opp. Aksjen er en smallcap og relativt volatil, karakteristika som har gitt meravkastning i perioden rundt nyttår. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet. Klikk her for mer informasjon >>

Fjordkraft Holding (FKRAFT.OL) Siste sluttkurs: 32.96

Fjordkraft Holding er en smallcap med kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldreformasjon. Positiv volumutvikling styrker aksjen. Relativt lav risiko.

Atea ASA (ATEA.OL) Siste sluttkurs: 113.60

Atea ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og har reagert litt opp fra trendgulvet i denne. Positiv volumutvikling indikerer at kjøperne er aggressive, mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Atea er positiv på innsidehandler etter flere kjøp fra styreleder Ib Kunøe gjennom året, inkludert et kjøp meldt 15. november. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet. Klikk her for mer informasjon >>

Otello Corporation ASA (OTELLO.OL) Siste sluttkurs: 11.70

Otello Corporation er en av årets taperaksjer med et fall på 55 prosent. Aksjen har en svakt positiv volumbalanse og er positiv på innsidehandler. Selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer hver dag i desember.

Protector Forsikring (PROTCT.OL) Siste sluttkurs: 47.20

Protector Forsikring er en av årets børstapere med et fall på 48 prosent. Etter at investorer de siste ukene har gått oppover i pris for å komme seg inn i aksjen, har imidlertid kursen brutt opp gjennom taket i den fallende trendkanalen. Et kortsiktig kjøpssignal ble utløst ved brudd på motstanden ved 45 kroner. Positiv volumutvikling styrker aksjen. Protector er positiv på innsidehandler. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet. Klikk her for mer informasjon >>

REC Silicon ASA (REC.OL) Siste sluttkurs: 0.61

REC Silicon er ned 56 prosent hittil i år. Aksjen har imidlertid gått sidelengs de siste par månedene og viser tegn til å bunne ut. Viktigst er den svært positive volumutviklingen, som indikerer at kjøperne er aggressive, mens selgerne nå er passive. Svært høy risiko, men også god oppside. Motstand ved 85 øre, opp 40 prosent.

 

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK