Förvarning

I förvarningstjänsten beräknar Investtech.com vilka kursnivåer som kommer att utlösa morgondagens köp- och säljsignaler (signalnivåer). Detta ger dig en möjlighet att på förhand ta ställning till vad du skall göra om det ges en köp- eller säljsignal, och därmed agera mycket snabbt om detta skulle ske. Genom att använda förvarningssystemet får du därmed möjlighet att agera redan samma dag som signalen inträffar.
Förvarningstjänsten anger nivåer på slutkurs som kommer att utlösa olika typer tekniska signaler. Ifall nästa dags slutkurs bryter de angivna nivåerna, utlöser Investtech.coms analyser köp- eller säljsignaler. Det preciseras att slutkursen måste bryta de angivna nivåerna för att det skall ges någon signal - det räcker inte med en temporär brytning av nivån under dagens gång.
Tabellen under visar exempel på information från förvarningssystemet. Under tabellen förklaras hur informationen skall tolkas, och speciellt vad som kommer att utlösa köp- och säljsignaler.

Tabell 1: Exempel på förvarning för ett bolag.

Formationer är angivna med stöd- eller motståndsnivå. Ett brott uppåt i en formation utlöser en köpsignal och ett brott neråt utlöser en säljsignal. Dessutom finns objektivet eller kursmålet för aktien angivet vid ett brott på formationen.
I tabell 1 finns det en omvänd huvud-och-skuldra-formation som utlöser en köpsignal ifall kursen går över 48.42. Vid ett etablerat brott på denna nivå kan man förvänta en vidare uppgång till 79.37 eller högre.

Kortsiktig och långsiktig trading range. Dessa kursnivåer indikerar stöd- och motståndsnivåer och ett brott på dessa utlöser antingen en sälj- eller en köpsignal. Ett brott uppåt resulterar i en köpsignal och ett brott neråt utlöser en säljsignal.
Tabell 1 visar att en slutkurs på högre än 49 kommer att ge en köpsignal från både en kortsiktig och en långsiktig trading range.

Glidande snitt: Kursangivelsen för glidande snitt visar när kortsiktigt snitt har samma värde som långsiktigt snitt. Ett brott på detta utlöser en köp- eller säljsignal och kan indikera ett trendomslag.
Tabell 1 visar att en slutkurs lägre än 12.47 kommer att utlösa en säljsignal från glidande snitt. Ett värde på 0, visar att det är omöjligt för indikatorn att utlösa någon signal nästa dag (den skulle i så fall kräva negativa kursvärden).

Högt RSI (Relative Strength Index) visar när aktien går in i eller går ut av högt positivt momentum enligt indikatorn RSI-momentum. RSI över 70 visar att momentumet i aktien är starkt positivt. Aktien har stigit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner ned på vägen. Investerare har stadigt gått upp i pris för att köpa aktier. Det indikerar att flera är på väg in i aktien, och att kursen skall fortsätta upp. När man använder RSI bör det emellertid kombineras med andra observationer.
I tabell 1 kommer en slutkurs på 54.40 ge ett RSI-värde likt 70 (gränsvärdet för högt positivt momentum).

Låg RSI anger när aktien går in i eller ut av högt negativt momentum enligt indikatorn RSI-momentum. RSI under 30 visar att momentumet i aktien är starkt negativt. Aktien har fallit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner upp längs vägen. Investerare har stadigt gått ned i pris för att få sålt sina aktier. Det indikerar att flera är på väg ut, att pessimismen ökar och att kursen skall fortsätta ned. När man använder RSI bör det emellertid kombineras med andra observationer.
I tabell 1 kommer en slutkurs på 41.07 ge ett RSI-värde likt 30 (gränsvärdet för högt negativt momentum).

Observera att de indikerade signalnivåerna måste brytas för att det skall uppstå en signal. Om slutkursen är densamma som signalnivån har inte stöd/motståndsnivån brutits och analyserna ger ingen sälj/köpsignal.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google