Momentum och RSI

RSI är en väl använd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått för hur bra en aktie har gått.

En aktie som har stigit mycket i förhållande till reaktionerna tillbaka på vägen, kommer ha ett högt RSI. Motsvarande kommer en aktien som har fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp på vägen ha ett lågt RSI. RSI används både som en indikator på om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum eller negativt momentum.

RSI kan ge indikationer som

  • Denna aktie har stigit mycket på kort tid. Optimismen är ökande och fortsatt uppgång indikeras.
  • Denna aktie har fallit mycket på kort tid. Här blir investerare stadigt mer pessimistiska och kommer fortsätta att gå ned i pris för att komma ur aktien.

Många investerare menar att RSI också kan ge indikationer som att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att sådan överköpt-översåld-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten.

Läs forskningsrapporten om RSI här.

 

RSI som överköpt/översåld-indikator

En aktie blir överköpt när den har stigit mycket på kort tid, utan särskilda reaktioner tillbaka. Tanken är att den då stigit för mycket och snart kommer reagera tillbaka, alltså att man bör sälja.
Motsvarande blir en aktie översåld när den har fallit mycket på kort tid. Detta kan indikera att den snart kommer få en reaktion upp, och bör köpas. Se exemplet nedan.

Figur 1: Carlsberg B. Gröna områden visar att RSI är översåld (under 30) och röda områden visar att RSI är överköpt (över 70).

RSI som momentumindikator

RSI används emellertid också som en momentumindikator. Tanken här är att stora kursrörelser indikerar att investerarmassan är i rörelse. Då gäller det att hänga på, och vara med på rörelserna som har startat, med tanken om att ännu fler investerare kommer med senare och fortsatt driver kursen i samma riktning. Se exempel nedan.

Figur 2: Röda områden visar att momentumet är högt och positivt (RSI över 70) och gröna områden att momentumet är högt och negativt (RSI under 30).

Högt positivt momentum och överköpt

RSI över 70 visar att momentumet i aktien är starkt positivt. Aktien har stigit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner ned på vägen. Investerare har stadigt gått upp i pris för att köpa aktier. Det indikerar att flera är på väg in i aktien, och att kursen skall fortsätta upp.

Tidigare har många ansett att RSI över 70 är en varningssignal. Sådana aktier kallades överköpta och teorin menade att de snabbt skulle reagera ned. Följt av Investtechs forskning har emellertid sådana aktier fortsatt upp, och det i en starkare takt än marknaden.

Följande gäller för högt RSI:

  • Indikerar kortsiktig styrka
  • Ger indikation om positiva investerare och fortsättningen av en uppgång
  • Många investerare tror att det är en negativ signal, men vår forskning visar att den är klart positiv

Generellt önskar vi högt RSI, alltså starkt kortsiktigt momentum, för aktier vi äger eller skall köpa. Mentalt kan det vara svårt att köpa sådana aktier, eftersom de allaredan har stigit mycket och lätt uppfattas som dyra. Högt RSI indikerar emellertid att fler investerare är på väg in och att uppgången kommer fortsätta.

 

Investtech-forskning: Högt positivt momentum och överköpt

+7.4%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 7.4 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt17.1%
Referensindex9.7%
Meravkastning7.4%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 35864 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Högt negativt momentum och översåld

RSI under 30 visar att momentumet i aktien är starkt negativt. Aktien har fallit mycket på kort sikt, utan särskilda reaktioner upp längs vägen. Investerare har stadigt gått ned i pris för att få sålt sina aktier. Det indikerar att flera är på väg ut, att pessimismen ökar och att kursen skall fortsätta ned.

Tidigare har många ansett RSI under 30 vara en köpmöjlighet. Sådana aktier var såkallat översålda efter att de fallit mycket på kort tid. Teorin antydde att de snabbt skulle reagera upp. Följt av Investtechs forskning har emellertid sådana aktier klart underpresterat i förhållande till marknaden.

Följande gäller för låg RSI:

  • Indikerar kortsiktig svaghet
  • Ger indikation om negativa investerare och fortsättning av ett kursfall
  • Många investerare tror att det är en positiv signal, men vår forskning visar att den är klart negativ

Aktier med lågt RSI har negativt momentum och våra forskningsresultat indikerar att man bör hålla sig undan från sådana. Mentalt kan det vara frestande att köpa sådana aktier, eftersom de har fallit mycket och lätt kan uppfattas som billiga. Lågt RSI indikerar emellertid att pessimismen fortsatt kommer öka och att nedgången kommer fortsätta.

 

Investtech-forskning: Högt negativt momentum och översåld

-5.7%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad underavkastning har varit 5.7 procentenheter (%e). Detta är signifikant sämre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt6.1%
Referensindex11.7%
Meravkastning-5.7%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 24920 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google