Stöd och motstånd

Stöd och motstånd tillhör de mest centrala begreppen inom teknisk analys. Genom att studera stöd och motstånd kan vi få svar på följande:

 • Var kommer kursen troligen att vända?
 • Var kommer köp- och säljsignaler att ges?

Stöd och motstånd används därmed för att hitta bra köp- och säljkurser.

 

Huvudprinciper

Stöd anger nivåer där det antas ligga ett överskott av köpare. Det kan vara på grund av att många har sett att aktien har vänt upp från de nivåerna tidigare eller att aktien på de nivåerna har en låg fundamental värdering.

Motstånd anger nivåer där det antas ligga ett överskott av säljare. Här kan aktien ha vänt ned tidigare eller den kan av många anses vara fundamentalt dyr.

Vanligvis används stöd och motstånd så här:

 • Köp när aktien sjunker mot stöd.
 • Sälj när aktien stiger mot motstånd.
 • Köp när aktien bryter upp genom motstånd.
 • Sälj när aktien bryter ned genom stöd.

Märk att kursen i intervallet runt stöd- och motstånd ofta har hög volatilitet, alltså stora kortsiktiga svängningar. Därmed bör man vara försiktig med att placera ordrar direkt på stöd och motstånd. Ofta når inte kursen helt fram till de aktuella nivåerna. Om du vill köpa en aktie kan det därmed vara smart att lägga en köporder lite ovanför stödet. Motsvarande kan det vara smart att lägga en säljorder lite under ett motstånd.

När kursen bryter upp genom ett motstånd ges en köpsignal. När den bryter ned genom ett stöd ges en säljsignal. Kursen kan då röra sig mycket på kort tid. Om man inte köper snabbt kan det vara bättre att vänta på en reaktion tillbaka för att få en bättre kurs.

Stöd och motstånd

Figuren visar hur man kan handla baserat på stöd och motstånd. Köp nära stöd och sälj nära motstånd. Köp vid brott upp genom motstånd.

I Investtechs grafer anges stöd med gröna horisontella linjer och motstånd med röda linjer. Styrkan i stödet eller motståndet anges med 1-3 stjärnor, där 3 är starkast. Stöd ligger alltid under aktuell kurs medan motstånd ligger över.

 

Specialsituationer

Stöd och motständ är särskilt viktiga när marknaden rör sig i sidled. Då kan man uppnå goda resultat genom att köpa nära stöd och sälja nära motstånd.

Om en aktie är i en trendrörelse, alltså en stigande eller en fallande trend, är trenden dock starkare än stöd och motstånd.

 

Aktier i stigande trend

En stigande trend är generellt kraftiga och pålitliga positiva rörelser. Stigande trender fortsätter längre än många investerare tror och bryter ofta upp genom motstånd. Då ges en köpsignal och kursen kan stiga kraftigt.

Därför ska man, särskilt om man är långsiktig, inte sälja en aktie i en stigande trend, även om den närmar sig ett motstånd.

Däremot kan man med fördel köpa aktier i stigande trend när kursen ligger nära ett stöd.

 

Aktier i fallande trend

För aktier i fallande trend gällder det motsatta. Generellt ska man inte köpa aktier i fallande trend även om de närmar sig stöd. Risken är hög att aktien bryter ned genom stödet och ger en säljsignal.

Däremot kan man med fördel sälja aktier i fallande trend när kursen ligger nära ett motstånd.

Identifikation av stöd och motstånd

Stöd anger nivåer där det antas ligga ett överskott av köpare. Motstånd anger nivåer där det antas ligga ett överskott av säljare. Investtech försöker att hitta de nivåerna genom att se på hur investerarna tänker.

Varför vill en investerare köpa när kursen faller till en viss nivå?

 • Investeraren anser att aktien är fundamentalt billig.
 • Investeraren har sett att aktien vänt upp tidigare från den här nivån utan att ha köpt. Han eller hon ser att andra har gjort goda affärer och vill vara med den här gången.
 • Investeraren har köpt aktien tidigare på den här nivån och såg att det blev en god affär. Han eller hon vill göra en vinst igen och köper igen.
 • Investeraren ser att aktien närmar sig ett jämnt tal som 10, 20 eller 50. Det ger ökad uppmärksamhet. Det är samtidigt lättare att tänka att aktien är billig om den bryter en sådan nivå än om aktien rör sig mellan till exempel 36 och 38 kronor, och man önskar då köpa i förväg.

Det motsatta gäller för motstånd och varför investerare vill sälja en aktie.

Följande är därför viktigt vid identifikation av stöd och motstånd:

 • Toppar och bottnar i kursgrafen (pivotpunkter). A i figuren.
 • Kursnivåer där många aktier omsatts (hög ackumulerad volym). B i figuren.
 • Jämna tal. C i figuren.

Identifikasjon av støtte og motstand

Investtechs datorer kör matematiska rutiner för att hitta de bästa stöd- och motståndsnivåerna. Aktuella nivåer blir identifierade och styrkan beräknas genom att bland annat se på toppar och bottnar . Beräkningen görs efter varje handelsdag och alla kurser i den aktuella grafen används som data.

Kurs nära stöd

Kursen ligger nära stöd. Här har aktien vänt upp tidigare. Många investerare anser att den är billig och är villiga att köpa igen.

Kurs nära motstånd

En aktie som ligger nära ett stöd indikerar uppgång. Definitionen av stöd innebär att fler och fler köpare kommer fram ju närmare kursen ligger stödet. Om man vill köpa kan det därmed vara gynnsamt att lägga en köporder precis ovanför stödet.

Var uppmärksam på att brott ned genom stöd kommer att utlösa en säljsignal. Då kan kursen falla mycket på kort tid. Särskilt om volymutvecklingen är negativ eller om aktien visar en fallande trend kan det vara riskabelt att köpa på stöd.

Investtech-forskning: Kurs nära stöd

-0.7%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 0.7 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt8.9%
Referensindex9.6%
Meravkastning-0.7%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 39112 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs nära motstånd

Kursen ligger nära motstånd. Här har aktien vänt ned tidigare. Många investerare anser att den är dyr och är villiga att sälja.

Kurs nær motstandEn aktie som ligger nära ett motstånd indikerar nedgång. Definitionen av motstånd innebär att fler och fler säljare kommer fram ju närmare kursen ligger motståndet. Om man vill sälja kan det därmed vara gynnsamt att lägga en säljorder precis under motståndet.

Var uppmärksam på att brott genom motstånd kommer att utlösa en köpsignal. Då kan kursen stiga mycket på kort tid. Särskilt om volymutvecklingen är positiv eller om aktien visar en stigande trend kan det vara gynnsamt att avvakta med att sälja på motstånd.

Investtech-forskning: Kurs nära motstånd

+0.4%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt utvecklats i linje med marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 0.4 procentenheter (%e) bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt10.0%
Referensindex9.7%
Meravkastning0.4%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 43921 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Brott upp genom motstånd

Brott upp genom motstånd är en köpsignal. Det gäller särskilt om volymen ökar samtidigt. Säljare som låg vid motståndet är borta men det finns fortsatt hög efterfrågan på aktien.

Brott upp genom motståndEn aktie som nyligen har brutit upp genom ett motstånd förväntas stiga vidare. Genom att köpa sådana aktier kan man komma in tidigt i en uppgångsfas. Om aktien har stigit mycket efter brottet kan man få en bättre kurs genom att vänta på en reaktion ned.

Märk väl att aktier i fallande trend ofta ger falska köpsignaler genom att bryta upp genom motstånd. Om man ska köpa aktier i fallande trend bör det vara ett långsiktigt och starkt motstånd som brutits, och brottet bör följas av stigande volym och positiv volymutveckling.

Investtech-forskning: Brott upp genom motstånd

+4.1%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 4.1 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt15.1%
Referensindex11.0%
Meravkastning4.1%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 36878 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Brott ned genom stöd

Brott ned genom stöd är en säljsignal. Det gäller särskilt om volymen ökar samtidigt. Köpare som låg vid stödet är borta men det finns fortsatt ett stort utbud av aktier.

Brudd ned gjennom støtteEn aktie som nyligen har brutit ned genom ett stöd förväntas sjunka vidare. Genom att sälja sådana aktier kan man undvika vidare fall. Om aktien har fallit mycket efter brottet kan man få en bättre kurs genom att vänta på en reaktion upp.

Märk väl att aktier i stigande trend ofta ger falska säljsignaler genom att bryta ned genom stöd. Äger man sådana aktier bör det normalt vara ett långsiktigt och starkt stöd som brutits, helst på hög volym, om man ska sälja.

Investtech-forskning: Brott ned genom stöd

-2.8%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 2.8 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt8.4%
Referensindex11.2%
Meravkastning-2.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 33919 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs ovanför stöd

Kursen ligger ovanför stöd, där aktien har vänt upp tidigare. Många investerare kommer att anse att aktien är billig om den faller mot stödet, och kommer då att att vara villiga att köpa.

Kurs ovanför stödStöd är nivåer där det antas att många köpare kommer fram. Det antas vanligtvis att aktien inte kommer att sjunka under stödet. Stöd används därmed ofta för att beräkna nedsida i aktien, särskilt för kortsiktiga investerare. En aktie där det är långt ned till stöd har en större nedsida än en aktie som ligger nära stöd.

Det är särskilt i stigande och sidledes trender som stöd visar nedsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga motstånd är uppsidan hög.

Investtech-forskning: Kurs ovanför stöd

+10.1%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 10.1 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt18.2%
Referensindex8.1%
Meravkastning10.1%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 32531 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs under motstånd

Kursen ligger under motstånd, där aktien har vänt ned tidigare. Många investerare kommer att anse att aktien är dyr om den stiger mot motståndet, och kommer då att vara villiga att sälja.

Kurs under motståndMotstånd är nivåer där det antas att många säljare kommer fram. Det antas vanligtvis att aktien inte kommer att stiga över motståndet. Motstånd används därmed ofta för att beräkna uppsidan i en aktien, särskilt för kortsiktiga investerare. En aktien där det är långt upp till motståndet har en större uppsida än en aktie som ligger nära motstånd.

Det är särskilt i fallande och sidledes trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under är nedsidan stor.

Investtech-forskning: Kurs under motstånd

-7.1%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad underavkastning har varit 7.1 procentenheter (%e). Detta är signifikant sämre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt4.5%
Referensindex11.6%
Meravkastning-7.1%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 17487 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs mellan stöd och motstånd

Kursen ligger mellan stöd och motstånd. Många investerare anser att kursen är billig nära stöd och dyr nära motståndet. Ett brott upp kommer att ge en köpsignal medan ett brott ned kommer att ge en säljsignal.

Kurs mellan stöd och motståndNär en aktie ligger nära varken stöd eller motstånd ger det inga signaler om den fortsatta riktningen.

Om kursen sjunker mot stöd, indikerar det att aktien kommer att vända upp. Det gäller särskilt aktier i stigande trend.

Om kursen stiger mot motstånd, indikerar det att aktien kommer att vända ned. Det gäller särskilt aktier i fallande trend.

Kurs i stöd- och motståndskanal

Kursen ligger i en smal kanal mellan stöd och motstånd. Brott upp kommer att ge en köpsignal medan brott ned kommer att ge en säljsignal.

Kurs i stöd- och motståndskanalNär kursen ligger i ett område där den har vänt flera gånger tidigare och det har varit hög omsättning ligger den i en stöd- och motståndskanal. Ofta kommer kursen att fortsätta i sidled. När kursen bryter upp eller ned kommer en stark köp- eller säljsignal.

En stöd- och motståndskanal blir ofta en rektangel-formation. Brott upp från sådana formationer är pålitliga köpsignaler.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google