Goda säljsignaler från rektangelformationer

Publicerad 2019-10-25

Nya forskningsresultat från Investtech visar att aktier med säljsignaler från rektangelformationer på de nordiska börserna har givit en annualiserad underavkastning på 13,4 procentenheter på lång sikt, och underavkastning i förhållande till marknaden även på kort och medellång sikt.

Geometriska kursformationer, såsom rektangelformationer, används inom teknisk aktieanalys för att saga något om framtida kursutveckling. Tanken är att dessa formationer beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är benägna att köpa eller sälja aktier, och därmed indikera kommande kursriktning. Rektangelformationer ä ren typ av sådana formationer, och manga investerare använder detta som en viktig del av beslutsunderlaget vid köp och försäljning av aktier.

När en rektangelformation utvecklas, återspeglar det att investerare är osäkra på den kommande kursriktningen för aktien. Kursen går sidledes mellan en stödnivå och en motståndsnivå. Säljsignal från en rektangelformation signalerar att pessimismen hos investerarna ökar och att aktien fortsätter eller inleder en fallande trend. Detta gäller särskilt när aktiekursen allaredan ligger i en fallande trendkanal. Investerarna har fått en ny och negative överraskning, som har utlöst signalen, och rädslan är ökande.

Investtechs algoritmer identifierar sådana formationer åt dig. I våra kursgrafer anges rektangelformationer med beteckningen REC och en röd pil ned för säljsignaler. Pilen anger teoretiskt kursmål. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är Mips, som gav säljsignal från rektangelformation den 23 september.

Mips (MIPS.ST) Senaste slutkurs: 148.20 (-3.20), 24 okt 2019

Våra abonnenter kan hitta aktier med sådana säljsignaler bland annat med verktyget Signaler.

Vi önskade att titta på vilka statistiska resultat sådana säljsignaler har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köp- och säljsignaler från rektangelformationer identifierade i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter säljsignaler från rektangelformationer identifierade i Investtechs långsiktiga kursgrafer på de nordiska börserna Norge, Sverige, Danmark och Finland. Signalerna utlöstes på dag 0, och vi har tittat på utvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader framåt i tiden. Den tjocka röda kurvan visar hur aktier med säljsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala röda kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med säljsignaler.

Figur 2: Säljsignal från rektangelformationer Norge, Sverige, Danmark och Finland summerat, lång sikt, 1996–2018.

Säljsignaler från rektangelformationer på kort sikt har givit en meravkastning på -0,6 procentenheter efter 1 månad, motsvarande en annualiserad meravkastning på -6,8 procentenheter.

Säljsignaler från rektangelformationer på medellång sikt har givit en meravkastning på -1,2 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på -4,9 procentenheter.

På lång sikt har säljsignalerna från rektangelformationer givit en meravkastning på -3,6 procentenheter efter tre månader, motsvarande en annualiserad meravkastning på -13,4 procentenheter.

Forskningen visar att det är stor sannolikhet att signaler från rektangelformationer i Investtechs kursdiagram även framöver kommer kunna ge goda indikationer på hur aktier ska utveckla sig. Aktier med säljsignaler från rektangelformationer antas statistiskt ska underprestera mot marknaden framöver.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Rektangleformationer, kort sikt

Rektangelformationer, medellång sikt

Rektangelformationer, lång sikt

 

 

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK