AnalysNytt

  • Marknadens bästa nyhetsbrev
  • Anpassat efter dina behov
  • Gratis på e-post var dag innan börsöppning

Få AnalysNytt:

E-post:

Gratis nyhetsbrev varje dag

Innehåll
Signaler
Alla indikatorer - Medellång sikt
Allianz Se vink NA o.N24 feb 2021
Deutsche Bank AG Na o.24 feb 2021
MTU Aero Engines AG24 feb 2021
Covestro AG22 feb 2021
Sdax (Performance-Inde18 feb 2021

Det blev en svag nedgång på marknaden under fredagen, en nedgång på 0.67% och Dax (Performanceindex) (DAX) den stängde på 13786 punkter. Veckan som helhet gav en nedgång på 1.5%. Indexet har därmed fallit sju av de senaste nio dagarna.

8 aktier gick upp och 21 gick ner, 1 förblev oförändrade och 0 var utan omsättning.

Total omsättning av aktier och värdepapper fredag blev cirka 4.9 miljarder Euro.

Vonovia SE (VNA) gick ned 0.68% till en slutnotering på 52.74 Euro. Aktien har inte stannat på en lägre kurs sedan juni 2020. Aktien har därmed fallit 15 av de senaste 18 dagarna. Aktien är trendmässigt negativ på medellång sikt.
Delivery Hero SE (DHER) slutade ned 2.54% till 106 Euro. Aktien har därmed sjunkit för tionde dagen i rad och den senaste veckan har aktien sjunkit hela 13.15%. Det ser däremot bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt och en vidare uppgång indikeras.
Merck Kgaa o.N. (MRK) stängde på 135 Euro efter en nedgång på 1.39%. Aktien har inte varit lägre sedan december 2020. Aktien har därmed fallit åtta av de senaste nio dagarna. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.
Henkel AG & Co. KGAA (HEN3) gick ned 1.14% till en slutnotering på 81.58 Euro. Aktien har därmed sjunkit för tionde dagen i rad. Det ser heller inte så bra ut tekniskt sett. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt, men har brutit ner genom stöd vid ca 83.30 Euro .
Deutsche Wohnen SE (DWNI) stängde svagt ner till 38.95 Euro, motsvarande en nedgång på 0.31%. Aktien har därmed fallit åtta av de senaste nio dagarna. Aktien är trendmässigt positiv på medellång sikt.

Svag nedgång på CDAX under fredagen
Det blev en svag nedgång på marknaden under fredagen, en nedgång på 0.78% och Cdax-Gesamtindex (Perf) (CDAX) den stängde på 1315 punkter. För veckan som helhet visade index en nedgång på 2.1%. Indexet har därmed fallit sju av de senaste nio dagarna.

Svag nedgång på US 500 under fredagen
Det blev en svag nedgång på marknaden under fredagen, en nedgång på 0.48% och S&P 500 (SP500) den stängde på 3811 punkter. Veckan som helhet gav en nedgång på 2.4%.

Index
Dax (Performanceindex)
arrow yellow   Neutral
Dax (Performanceindex) ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i indexet och indikerar en bra utveckling för marknaden. Indexet ligger mellan stödet vid cirka 13250 punkter och motståndet vid cirka 14100 punkter och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Indexet är totalt sett tekniskt neutral på medellång sikt.
Cdax-Gesamtindex (Perf)
arrow red   Sälj
Cdax-Gesamtindex (Perf) har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Indexet närmar sig motståndet vid cirka 1350 punkter, något som kan ge en reaktion ned. Ett brott upp genom 1350 punkter kommer emellertid vara en köpsignal. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Volymbalansen är också negativ, vilket försvagar indexet. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Indexet är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt.
S&P 500
arrow yellow   Neutral
S&P 500 har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Indexet närmar sig motståndet vid cirka 3930 punkter, något som kan ge en reaktion ned. Ett brott upp genom 3930 punkter kommer emellertid vara en köpsignal. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Indexet är totalt sett tekniskt neutral på medellång sikt.
Dagens case
BASF SE (BAS) Kurs 67.73, 26 feb 2021
chart
BASF SE ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien testar stödet vid cirka 67.00 Euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 67.00 Euro utlöser en säljsignal. Negativ volymbalans försvagar aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
Rekommendation: Svagt köp
Index senaste dag
AEX-1.99%651.26
ATX0.00%3406.09
CAC40-1.39%5703.22
COMPX0.56%13192.00
DAX-0.67%13786
HEX-1.72%11195.00
N100-1.66%1123.08
OMXC25GI-1.28%1736.97
OMXSPI-1.10%810.78
OSEBX-1.96%1007.07
PSI20-1.78%4702.19
TECDAX-0.65%3346.40
UKX-2.53%6483.43
EURUSD-1.10%120.7861
CL (OIL)-3.05%55.92
Indexvärderingar
 KML
AEXpospospos
ATXneutralneutralneutral
CAC40posnegpos
COMPXpospospos
DAXneutralneutralneutral
HEXposneutralpos
N100posneutralpos
OMXC25GInegneutralpos
OMXSPIpospospos
OSEBXpospospos
PSI20negposneutral
TECDAXneutralpospos
UKXposposneg
EURUSDneutralposneutral
CL (OIL)posposneutral

K: Kort sikt.    M: Medellång sikt.    L: Lång sikt.
Börsbarometern
DAX 30 - Medellång sikt
 
      
30% 39% 31%
 10 Köp
 13 Neutral
 10 Sälj
Avbeställ AnalysNytt
Ansvarsfrånskrivelse Copyright © 2021 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

[ Gå tilbaka till standardinställningar för nyhetsbrevet ]

Redigera AnalysNytt

Registrera dig som mottagare av AnalysNytt för att kunna redigera innehållet.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK