Välj abonnemang

  Investor Trader Professional Institutional
Dagens case
Konkreta köp- och säljsignaler
Kurslarm
Top50-lista
Mina portföljer
Medellånga och långsiktiga grafer
Kortsiktiga grafer  
Morgonrapport  
Candle sticks  
Trendsignaler  
Pivotpunkter  
Flera portföljer i "Mina portföljer"  
Mina aktier  
Totalanalys    
Handelsmöjligheter    
Lista med senaste signaler    
Aktieval efter likviditet och volatilitet    
Säsongsvariationer    
Hausseindex    
Jämför aktier    
Förvarning    
Grafisk visning av rangordningslistor    
Egna universum      
Flexibla selektionskriterier      
Alarm      
Alla 29 000 aktier, råvaror och valutor      
Personlig teknisk support      
 
(privatkunder, 12 månader abonnemang)  Beställ Beställ Beställ Beställ

Goda resultat med Investtechs analyser

  • Oberoende och objektiva analyser
  • Konkreta köp- och säljsignaler
  • Klara rekommendationer
  • Dokumentation genom forskning och rapporter
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK