Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Elecster A ELEAV 10 jul 2020 6.65 -1.48   
 Elisa ELISA 10 jul 2020 55.24 -0.97   
 Endomines ENDOM 10 jul 2020 0.63 -2.78   
 Endomines ENDO 10 jul 2020 6.60 -1.20   
 Enedo Plc ENEDO 10 jul 2020 1.60 0.00   
 Enento Group Plc ENENTO 10 jul 2020 36.50 0.00   
 eQ EQV1V 10 jul 2020 13.20 -1.49   
 Ericsson B ERIBR 10 jul 2020 8.42 0.00   
 Etteplan ETTE 10 jul 2020 8.80 -1.12   
 Evli Pankki EVLI 10 jul 2020 8.94 +0.45   
 Exel Composites EXL1V 10 jul 2020 4.89 +0.82   
 F-Secure FSC1V 10 jul 2020 2.86 -1.55   
 FARON PHARMACEUTICALS OY FARON 10 jul 2020 3.37 +0.30   
 Fellow Finance Oyj FELLOW 10 jul 2020 2.36 +3.06   
 Finnair FIA1S 10 jul 2020 0.57 -6.56   
 Fiskars A FSKRS 10 jul 2020 10.40 -1.14   
 Fodelia Oyj FODELIA 10 jul 2020 9.00 +1.01   
 FONDIA OYJ FONDIA 10 jul 2020 7.32 0.00   
 Fortum FORTUM 10 jul 2020 17.34 +1.67   
 Glaston GLA1V 10 jul 2020 0.68 -1.73   
 Gofore PLC GOFORE 10 jul 2020 8.14 -0.73   
 Harvia HARVIA 10 jul 2020 11.20 0.00   
 HKScan A HKSAV 10 jul 2020 2.06 +0.98   
 Honkarakenne B HONBS 10 jul 2020 3.17 -1.25   
 Huhtamäki HUH1V 10 jul 2020 33.96 -0.12   
 Ilkka-Yhtymä 1 ILK1S 10 jul 2020 3.68 +1.10   
 Ilkka-Yhtymä 2 ILK2S 10 jul 2020 3.04 -0.98   
 Incap ICP1V 10 jul 2020 15.30 +0.66   
 Innofactor IFA1V 10 jul 2020 0.95 +2.15   
 Investors House INVEST 10 jul 2020 5.70 0.00   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK