Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Efecte PLC EFECTE 16 apr 2021 15.75 -0.32   
 Elecster A ELEAV 16 apr 2021 10.45 -0.48   
 Elisa ELISA 16 apr 2021 48.40 +0.46   
 Endomines ENDOM 16 apr 2021 0.26 +2.33   
 Enedo ENEDO 16 apr 2021 0.50 -4.55   
 Enento Group ENENTO 16 apr 2021 34.60 -0.86   
 eQ EQV1V 16 apr 2021 19.46 +0.52   
 Ericsson B ERIBR 16 apr 2021 11.62 +0.02   
 Etteplan ETTE 16 apr 2021 16.10 0.00   
 Evli Pankki EVLI 16 apr 2021 19.25 +0.79   
 Exel Composites EXL1V 16 apr 2021 9.98 +3.10   
 F-Secure FSC1V 16 apr 2021 4.13 -0.24   
 Faron Pharmaceuticals Oyj FARON 16 apr 2021 4.19 +0.60   
 Fellow Finance Oyj FELLOW 16 apr 2021 3.19 +2.90   
 Finnair FIA1S 16 apr 2021 0.75 -0.64   
 Fiskars A FSKRS 16 apr 2021 16.58 +2.60   
 Fodelia Oyj FODELIA 16 apr 2021 7.64 +0.26   
 Fondia Oyj FONDIA 16 apr 2021 7.66 -0.26   
 Fortum FORTUM 16 apr 2021 22.56 +0.62   
 Glaston GLA1V 16 apr 2021 0.92 -0.43   
 Gofore PLC GOFORE 16 apr 2021 23.40 -0.85   
 Harvia HARVIA 16 apr 2021 33.65 +3.22   
 HKScan A HKSAV 16 apr 2021 2.31 +0.22   
 Honkarakenne B HONBS 16 apr 2021 7.62 +1.60   
 Huhtamäki HUH1V 16 apr 2021 39.19 +0.85   
 Ilkka-Yhtymä 1 ILK1S 16 apr 2021 5.90 +0.85   
 Ilkka-Yhtymä 2 ILK2S 16 apr 2021 5.56 +1.83   
 Incap ICP1V 16 apr 2021 27.40 +3.20   
 Innofactor IFA1V 16 apr 2021 2.00 +0.76   
 Investors House INVEST 16 apr 2021 6.02 +0.33   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK