Aktier

Tabellen ger en översïkt av alla aktier sorterade alfabetiskt eller efter index.
 Efecte PLC EFECTE 19 apr 2021 15.65 -0.63   
 Elecster A ELEAV 19 apr 2021 10.35 -0.96   
 Elisa ELISA 19 apr 2021 48.73 +0.68   
 Endomines ENDOM 19 apr 2021 0.26 -1.52   
 Enedo ENEDO 19 apr 2021 0.53 +4.37   
 Enento Group ENENTO 19 apr 2021 34.40 -0.58   
 eQ EQV1V 19 apr 2021 19.28 -0.93   
 Ericsson B ERIBR 19 apr 2021 11.62 0.00   
 Etteplan ETTE 19 apr 2021 15.85 -1.55   
 Evli Pankki EVLI 19 apr 2021 19.15 -0.52   
 Exel Composites EXL1V 19 apr 2021 10.60 +6.21   
 F-Secure FSC1V 19 apr 2021 4.05 -1.82   
 Faron Pharmaceuticals Oyj FARON 19 apr 2021 4.14 -1.07   
 Fellow Finance Oyj FELLOW 19 apr 2021 3.27 +2.51   
 Finnair FIA1S 19 apr 2021 0.75 +0.83   
 Fiskars A FSKRS 19 apr 2021 16.80 +1.33   
 Fodelia Oyj FODELIA 19 apr 2021 7.64 0.00   
 Fondia Oyj FONDIA 19 apr 2021 7.50 -2.09   
 Fortum FORTUM 19 apr 2021 22.69 +0.58   
 Glaston GLA1V 19 apr 2021 0.93 +1.09   
 Gofore PLC GOFORE 19 apr 2021 22.60 -3.42   
 Harvia HARVIA 19 apr 2021 39.95 +18.72   
 HKScan A HKSAV 19 apr 2021 2.31 +0.22   
 Honkarakenne B HONBS 19 apr 2021 7.70 +3.49   
 Huhtamäki HUH1V 19 apr 2021 39.02 -0.43   
 Ilkka-Yhtymä 1 ILK1S 19 apr 2021 5.90 0.00   
 Ilkka-Yhtymä 2 ILK2S 19 apr 2021 5.56 0.00   
 Incap ICP1V 19 apr 2021 27.10 -1.09   
 Innofactor IFA1V 19 apr 2021 1.99 -0.50   
 Investors House INVEST 19 apr 2021 6.02 0.00   
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK